Krever butikksvar fra fylkesråden

Senterpartiets Randi Dille krever konkrete svar omkring klagen fra fylkesrådet på butikkplanene på Bangsund.

STILLER SPØRSMÅL: Randi Dille (Sp). 

arkiv

BANGSUND:  – Hva er begrunnelsen for at fylkesrådet synes å ha ulik praksis på ulike steder i Nord-Trøndelag for denne typen saker, spør Dille i en interpellasjon til fylkesråd Anne Marit Mevassvik.
 

Hun viser til tidligere saksbehandling i andre tilsvarende saker, og bruker flytting av butikk på Inderøy og også Namdalseid der det er foreslått bruk av lysregulering for passering på fylkesveg 17, slik det er på E6 ved Mære som eksempler.
 

– I saksbehandlingen av slike saker, trodde jeg det var naturlig å se på saker av samme type, hvordan de er håndtert og hvordan det er argumentert tidligere, skriver Dille.
 

Som mener lokaldemokratiet må foreta vurderingen av hva som gagner nærmiljøet best.
 

  • Les også:

    Vil trekke klage på butikk

    Mildred Marita Ramberg Røthe (V) ber om at fylkesrådet vurderer å trekke klage på bygging av Bangsund-butikk øst for Fv 17.


– Faglige vurderinger skal tillegges stor vekt, men i utviklingen av lokalsamfunn må en la lokaldemokratiets vurderinger om framtida bli vektlagt, mener Dille.
 

Som i interpellasjonen også etterlyser et konkret svar pet annet spørsmål.


– Hva skal til for at fylkesrådet skal kunne akseptere bygging av ny butikk på den omsøkte tomta? spør Dille.
 

Svarene får hun når fylkestinget samles neste uke.