Thomas Geving ut av NTS

Thomas B. Geving går ut av NTS.

UT: Thomas B. Geving (til venstre) slutter i NTS. Espen Ledang fortsetter som adm.dir. og blir i tillegg forretningsutvikler, men rykker ned til viseadministrerende i Norsk Fisketransport. 

SJEF IGJEN: Harry Bøe blir igjen sjef for Norsk Fisketransport. 

arkiv

NAMSOS: Den tidligere konsernsjefen trekker seg helt ut av det børsnoterte selskapet.
Espen Ledang overtok i fjor høst som administrerende direktør, mens Geving overtok Ledangs jobb som forretningsutvikler.

Bøe blir sjef igjen

Ledang overtok også som adm.dir. i Norsk Fisketransport der Harry Bøe gikk ned et trinn og ble viseadministrerende.
Nå er Bøe igjen sjef i NTS sitt flaggskip.
Dette er i korte trekk endringene som Ledang og Bøe formidler gjennom ei pressemelding:
«Styret i Norsk Fisketransport (NFT) har med virkning fra 01.02.15 utnevnt Harry Bøe som ny administrerende
direktør. Bøe erstatter Espen Ledang, som har innehatt rollen siden februar 2014, og som vil fortsette i NFT
som viseadministrerende direktør.


Bøe og Ledang bytter dermed roller etter ønske fra sistnevnte. Harry Bøe
var med og etablerte Norsk Fisketransport i 2004 og ledet selskapet de 10 første årene.
Ledang fortsetter samtidig i rollen som administrerende direktør i morselskapet i konsernet, NTS ASA, hvor
han overtar arbeidsoppgaver som har tillagt Thomas Geving i rollen som Leder forretningsutvikling.

Geving har sagt opp

Geving har sagt opp sin stilling og avvikler sitt ansettelsesforhold i NTS ved utgangen av februar.
Harry Bøe vil i tillegg til sin lederrolle i NFT heretter også bekle stillingen som viseadministrerende direktør i NTS ASA med fokus på flere av selskapets virksomhetsområder.
Norsk Fisketransport er et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge med en moderne flåte bestående av ni fartøyer. Selskapets 10. fartøy er under bygging og skal overtas i 4. kvartal 2015. Virksomheten har sitt geografiske nedslagsfelt fra Trøndelag til Finnmark, samt i Skottland og har om lag 120 ansatte.
Brønnbåtvirksomheten i NFT er det største forretningsområdet til NTS ASA, som i 2013 omsatte for kr 322
millioner. Øvrige datterselskaper i NTS-konsernet er Folla Sjøtransport AS, KB Dykk AS og NTS Miljø AS.»