142 promillekjørere tatt i Nord-Trøndelag i 2014

– Skulle tatt flere

Politiet innser at det er store mørketall når det gjelder kjøring med promille/rus i trafikken i Nord- Trøndelag.

Promille: Leka-lensmann Ole Kristian Holand med alkometer. I Nord-Trøndelag ble det i fjor tatt 142 promillekjørere. 18 av dem var i Namdalen, viser politiets statistikk.foto: bjørn tore ness 

Promilletatte i Nord-Trøndelag 2014
 • Januar: 13
 • Februar: 12
 • Mars: 11
 • April: 7
 • Mai: 7
 • Juni: 14
 • Juli: 14
 • August: 9
 • September: 13
 • Oktober: 14
 • November: 15
 • Desember: 13

Trafikk-koordinator: Politioverbetjent Lars Letnes er trafikk-koordinator i Nord-Trøndelag politidistrikt. 

arkiv

NAMSOS: Beregninger viser at det daglig finner sted rundt 126.000 kjøreturer hvor fører er ruspåvirket i Norge.
 

Tallet er beregnet ut fra cirka 21.000 kjøreturer hvor førerne kan være alkoholpåvirket, mens tallet for narkotika og rusgivende legemidler til sammen er fem ganger høyere, det vil si 105.000 daglige kjøreturer.
 

Antallet førere som pågripes årlig for mistanke om ruspåvirket kjøring er imidlertid 9.000.
 


– Hvis tallene er riktige, er det mørketall. Ut ifra statistikken, skulle vi tatt flere førerkort. Men vi jobber aktivt, og fortsetter jobben for å ta flere som kjører i ruspåvirket tilstand. Vi har gode måleapparater opp mot alkohol. Førerne blåser

– og de får et svar. I forhold til tabletter og narkotika utdanner vi folk som ser tegn og symptomer på at det kan være rus- kjøring, forklarer trafikk- koordinator Lars Letnes.
 

I fjor beslagla Nord-Trøndelag politidistrikt 142 førerkort etter promillekjøring.
– Tallet er ikke skremmende stort, men altfor høyt. Vi ville gjerne hatt tallet til null, sier politioverbetjenten.
 

Av de 18 promilletatte i Namdalen er ti i Namsos og Fosnes, sju i Vikna og en i Nærøy.
 


Avhengig av publikum

Politiet har organiserte kontroller. Men de trenger også hjelp.
 

– Vi er helt avhengige av at publikum melder ifra, de er våre øyne ute, sier Letnes.
 

– Mange av de bilene som politiet får stanset, får vi treff på. Derfor oppfordrer vi publikum å melde ifra til politiet hvis de ser mistenkelig kjøring, fortsetter han.
 

Politiet opplever kritikk for at de ikke rykker ut når publikum tipser dem om mulig kjøring i ruspåvirket tilstand.
 

– Det er ikke motvilje til å gjøre noe. Det er et ressursspørsmål, understreker trafikk-koordinatoren.
 

Politiet har som mål å få behandlet promillesaker raskt i rettsapparatet.
– Det er ei kjensgjerning at mange ikke har lyst til å stå fram som vitner. Men hvis vi ikke har sett de mistenkte gjøre det, er vi avhengige av vitneforklaring. Hvis vi ikke har det, har vi ikke noen sak.