Rydder bort uenigheten om leieavtalen

Siden Namsos kommune og daværende Vestre Havn Bygg AS (nå Kulturhallene Eiendom AS) inngikk leieavtalen om Rock City-bygget for nøyaktig seks år siden, har det vært uklarheter og uoverenstemmelser. Nå begraves stridsøksa.

ENIGHET: I seks år har det vært uenighet om størrelsen på arealet som Rock City leier. Nå er partene blitt enige om en avtale som Namsos formannskap skal godkjenne. 

arkiv

NAMSOS: Uenigheten har i hovedsak dreid seg om størrelsen på arealet som det skal betales leie for. Samtidig har partene vært uenige om betaling av kostnader som påløp under den hektiske innspurten for å få bygget ferdig til åpninga 11.11.2011.
 

  • Les også:

    Tror Rock City kan drives uten fast ansatte

    Namsos-rådmann Gunnar Lien mener at aktiviteten i Rock City AS må justeres ned til et minimum. Han ser mulighet for at selskapet kan drives videre på prosjektbasis, uten faste ansatte.

Det har blitt utført ulike beregninger når det gjelder arealet. I den opprinnelige kontrakten skulle det betales husleie for 2.761 kvadratmeter, samtidig som det var avtalt at det skulle foretas ny måling når bygget var ferdig. Den viste et areal på 2.932 kvadratmeter.
 

Fram til 2013 ble det betalt husleie for det minste arealet. Huseier har krevd etterbetaling, noe som utgjorde totalt cirka en million kroner.
 

Merkostnadene knyttet til byggeprosessen beløp seg til 1,3 million, og i forhandlingene mellom kommunen og huseier Jarle Rasmussen har man kommet til enighet om at huseier frafaller sine krav og at kommunen betaler framtidig leie for 2.932 kvadratmeter, samt at kontoen for felleskostnader nullstilles.
 

Kommunen får også leie den uinnredde mesaninetasjen for 724 kroner i året.
 

Rådmannen foreslår at formannskapet aksepterer avtalen fordi det er lite trolig at videre forhandlinger vil gi et bedre resultat. Rådmannen advarer samtidig politikerne mot å bringe saken til rettssystemet.