Tror Rock City kan drives uten fast ansatte

Namsos-rådmann Gunnar Lien mener at aktiviteten i Rock City AS må justeres ned til et minimum. Han ser mulighet for at selskapet kan drives videre på prosjektbasis, uten faste ansatte.

Ber om innspill: Namsos-rådmann Gunnar Lien inviterer politikerne til å drøfte ulike vegvalg for Rock City. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

HVA ER DITT RÅD TIL KOMMUNEN OM ROCK CITYS VIDERE SKJEBNE? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET UNDER SAKEN!

NAMSOS: Gunnar Lien har utarbeidet et drøftingsnotat om Rock Citys framtidige vegvalg. Han ønsker med det å involvere politikerne. Formannskapsmøtet tirsdag blir første anledning til ei meningsutveksling.
 

– Jeg ønsker at debatten om den videre prosessen skal skje i ordnete former hvor politikerne kan komme med innspill til hvilken retning vi skal gå.
 

Negativt for omdømmet

Gunnar Lien legger ikke skjul på at Rock City har bydd på både økonomiske utfordringer og utfordringer knyttet til renommé og fokus.
 

– Problemene har opplagt vært en stor omdømmemessig belastning, samtidig som det har krevd stort engasjement og mye arbeid for både administrasjonen og politikerne. Om dette pågår over tid, vil det få konsekvenser for kommunens øvrige virksomhet, sier Lien.

  • Les også:

    Rydder bort uenigheten om leieavtalen

    Siden Namsos kommune og daværende Vestre Havn Bygg AS (nå Kulturhallene Eiendom AS) inngikk leieavtalen om Rock City-bygget for nøyaktig seks år siden, har det vært uklarheter og uoverenstemmelser. Nå begraves stridsøksa.


     

Vil unngå konkurs

I notatet vurderer rådmannen flere alternative løsninger. Han ønsker for det første ikke at Rock City slås konkurs.
 

– All den tid kommunen har garantert for de største økonomiske forpliktelsene i selskapet, er det lite å tjene økonomisk på en konkurs. Det er også en fare for å tape eiendelene som er i selskapet, sier Lien som støtter Rock City-styrets vurderinger om å drive selskapet videre som en prosjektorganisasjon.
 

I Namsos kommune venter man spent på vurderingene som Kulturdepartementet vil komme med når det gjelder et nytt mandat for Rock City.
 

– Vi vet ikke betydninga av Stortingets merknad om endring av mandatet. Men når henvendelsen kommer, har vi som eier sammen med styret i Rock City en viktig jobb foran oss, sier Gunnar Lien.

Bred gjeldssanering

Et annet moment i rådmannens drøftingsnotat handler om å få staten og fylkeskommunen med på ei gjeldssanering.
 

– Kommunens forpliktelser er basert på ei bestilling fra Stortinget og en avtale om felles finansiering. Det framstår derfor som svært urimelig og moralsk problematisk om kommunen som eneste aktør skal ta den økonomiske belastninga. Det er min oppfatning at både fylkespolitikere og involverte stortingsrepresentanter er oppmerksomme på denne problemstillinga, sier rådmannen.
 

Etablere næringsklynge

Lien ønsker også å beholde opplevelsessenteret i byen og at det jobbes videre for at det skal innlemmes i Museet Midt. Om det i framtida fortsatt skal være i dagens lokaler eller en annen plassering, konkluderer ikke rådmannen med.
 

Om det er mulig å opprettholde en viss grad av statlig finansiering, ser rådmannen muligheter for å en næringsklynge for aktiviteter knyttet til pop og rock – til en relativt billig inngangsbillett.
 

– En slik mulighet vi være i tråd med deler av den opprinnelige bestillinga og tankene bak etableringa av Rock City, men som dessverre ikke har fått særlig stor oppmerksomhet. Med en billig inngangsbillett vil det skape prosjekter og aktivitet og Rock City vil leve videre som konsept og som paraply, sier Namsos-rådmannen.