Truet med å drepe lensmannen

En mann fra Trondheim ble så sint da politiet skulle ta en blodprøve av ham, at han truet med å drepe en lensmann i Namdalen og kona hans.
arkiv

NAMSOS: Det var i desember for litt over et år siden at mannen var involvert i en hendelse som førte til at han havnet på Sykehuset Namsos til observasjon.
 

I den forbindelse ville politiet ha en blodprøve av vedkommende. To tjenestemenn møtte opp på sykehuset for å sørge for at det ble gjort.
 

Mannen ble da aggressiv og truende og han ga politi- tjenestemennene beskjed om at han skulle drepe lensmannen om det var han som hadde gitt ordre om blodprøve. Han skulle også drepe lensmannens kone.
 

Inne på pasientrommet forhandlet tjenestemennene i en halvtime med mannen før han ba om å få ringe sin advokat. Etter dette gikk han med på at det kunne tas blodprøve.
 

Retten vurderte truslene som så alvorlige at de kvalifiserer til fengselsstraff. Selv om saken har blitt gammel, fant tingretten likevel grunn til å idømme 36 dagers betinget fengsel med ei prøvetid på to år.
 

Mannen sto også tiltalt for tre andre lovbrudd begått i Trondheim. Det dreide seg om urettmessig uttak av 5.100 kroner fra en bank, oppbevaring av et mindre parti amfetamin og han tok drosje uten å betale.