Vil ikke offentliggjøre hvor bomstasjonene kommer

Vegvesenet og styringsgruppa har nå klart forslag for Fv 17/Fv 720-prosjektet.

HEMMELIG: – Jeg kan ikke kommentere noe som ikke er offentlig, sier Tor Erik Jensen som ikke vil orientere fylkestinget til uka. 

arkiv

STEINKJER: – Jeg føler vi har god kontroll på prosjektet, sier fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen (H).
 

  • Les også:

    Jobber på spreng med Fv 17/Fv 720-prosjektet

    Viktig bomvegmøte

    Statens vegvesen, fylkeskommunen og Steinkjer og Verran kommuner jobber nå på spreng med søknad om å bygge bru over Beitstadsundet og ny veg til Malm med bompenger.

Styringsgruppa og Statens vegvesen møttes fredag for å gå gjennom faglig grunnlag for det store bompengeprosjektet.
 

I dette ligger også forslag til plassering av bomstasjoner og hvor mye som skal betales på de forskjellige stasjonene.
 

Men dette vil ikke bli offentliggjort før Vegdirektoratet har gått gjennom og godkjent og returnert dokumentet.
 

– Vi hadde et internt møte i styringsgruppa. Det er bare styringsgruppa som får dette nå.
 

– Blir det orientert om dette under fylkestinget kommende uke?
 

– Nei. Jeg kan ikke kommentere noe som ikke er offentlig, sier Tor Erik Jensen.
 

Hvor lang tid Vegdirektoratet vil bruke er usikkert. Men i saken om Fv 17/Fv 720-prosjektet som legges fram til behandling på fylkestinget, er det antatt tre-fire uker.
 

Fylkesråden møtte i styringsgruppa i spissen for fylkeskommunens representanter. Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik var ikke til stede på møtet med Vegvesenets folk og ordførerne i Steinkjer og Verran.