Namsos har snudd den dårlige økonomiske trenden

18,1 millioner i pluss

Tirsdag la rådmann Gunnar Lien fram en kommunal gladmelding. Kommuneøkonomien gikk med solid driftsoverskudd i 2014.
arkiv

NAMSOS: – Jeg er veldig glad for at vi har klart å få en bedre styring med økonomien på veldig kort tid, sier rådmann Gunnar Lien i Namsos kommune.

Tirsdag la han fram for formannskapet et foreløpig driftsregnskap for 2014, hvor Namsos kommune vil gå med et overskudd i størrelsesorden 18,1 millioner kroner.
 

Snuoperasjon

Det betyr en forbedring på nesten 40 millioner kroner på to år. 2012 – minus 21,3 millioner kroner, 2013- minus 11,6 millioner kroner.


– Hele organisasjonen har virkelig tatt inn over seg alvoret i de økonomiske utfordringene og gjort en kjempeinnsats for å bidra til forbedring, sier Lien.

Ved utgangen av september var prognosen et overskudd på 4,4 millioner kroner. Kommunens «egeninnsats» gjennom omstilling og budsjettdisiplin utover høsten viste ved årsavslutning ga en pluss 7,9 millioner kroner. 3,5 millioner kroner bedre enn prognosen.

– Vi har også vært litt heldige , sier han.

Hell i form av 5,4 millioner kroner i frie inntekter knyttet til oppdrettskonsesjoner. Kommunen sparte også omkring 4,8 millioner kroner i forhold til budsjett på lave renter.

– Oppdrettspenger og rentenivå, samtidig som vi fikk senket renta på noen av kommunens lån er en bonus, men langt fra noen sovepute. Vi må fortsatt budsjettere og omstille for å ta høyde for en renteoppgang senere, sier rådmannen.

Det hører med at en svikt i skatteinngangen på tre millioner kroner er en del av det totale driftsresultatet.
 

Handlingsrom

Lien understreker at dette er foreløpige tall, og at kommunerevisjonen nå får regnskapet.
– Men vi mener selv at vi har god kontroll, sier han.

Rådmannen er heller ikke spesielt bekymret for at noen enheter og sektorer har et overforbruk fjoråret sett under ett.

– Vi snakker om noen avvik i størrelsesorden 1–2 prosent, med tanke på den totale kommuneøkonomien på over en milliard kroner er vi da veldig nær innertieren, mener han.

– Hvor viktig er det at effekten av omstillingsprosessen kommer så raskt?

– Viktig med tanke på det videre arbeidet med omstilling. Viktig for arbeidet med kommunereformen, og svært viktig for å skaffe oss et handlingsrom for prioriteringer på ulike områder, sier han.

arkiv