Marine Harvest frykter lakserømming

Skade på oppdrettsanlegg i Fosnes kan ha ført til rømming.
arkiv

NAMSOS: Det oppstod skade på Marine Harvest sitt anlegg på lokaliteten Vedøya i Fosnes kommune, natt til onsdag. Omfanget av hendelsen er fremdeles uavklart, opplyser selskapet.

"Anlegget er sikret og undersøkt av dykkere. Hendelsen er rapportert til Fiskeridirektoratet og det er satt ut gjenfangstgarn i området.

Det er 187.000 laks i de potensielt berørte merdene, med en snittvekt på 2,7 kg. Fisken er frisk", opplyser Marine Harvest.

Selskapet ser svært alvorlig på hendelsen og vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet og leverandører undersøke hvordan skaden har oppstått.

Onsdag vil Fiskeridirektoratet komme til anlegget for å inspisere.

- Det vi vet per nå er at det er snakk om et stålanlegg som tilhører Marine Harvest. Der har en brønnbåt gått inn i anlegget på grunn av vær og strøm, og dette har da ført til at det har blitt foskyvninger i konstruksjonen, forteller kontrollsjef for Fiskeridirektoratet i Trøndelag, Thomas Sandvik.

- Da vi snakket med Marine Harvest for en time siden hadde de sjekket seks av åtte nøter, og ikke funnet noe tegn til hull, fortsetter Sandvik.