Pila peker oppover

Overhalla kommune gikk bra i 2014, og selv med nye tunge investeringer framover er økonomien under kontroll.

GODT ÅR: Rådmann Trond Stenvik i Overhalla berømmer alle ansatte for å ha bidratt til et godt resultat i 2014. 

arkiv

OVERHALLA: – I sum ble 2014 et bra år som viser at vi har rimelig god kontroll på totaløkonomien, sier rådmann Trond Stenvik i Overhalla.
 


Bedriften Overhalla kommune har en omsetning på omkring 290 millioner kroner og det utføres godt over 300 årsverk innenfor de kommunale virksomhetene.
 

Pluss hele vegen

Med et driftsresultat på 5,6 millioner eller omkring 1,7 prosent, og et regnskapsresultat på 6,1 millioner kroner er rådmannen fornøyd med tingenes tilstand.
 

– Det stilles tøffe krav og forventninger både til økonomi og kvalitet på tjenestene, og da er hyggelig at vi i all hovedsak klarer å levere positive tall innenfor alle rammeområder, konstaterer han
 

  • Les også:

    Namsos har snudd den dårlige økonomiske trenden

    18,1 millioner i pluss

    Tirsdag la rådmann Gunnar Lien fram en kommunal gladmelding. Kommuneøkonomien gikk med solid driftsoverskudd i 2014.

I tillegg har kommunen kommet godt ut av områder hvor det kan være store variasjoner fra år til år. Barnevern er et slikt eksempel.
 

– Der har vi hatt lavere utgifter enn det vi hadde budsjettert med og det bidrar til resultatet, sier Stenvik.
 

Utfordringer

– Hva har bidratt mest til en stabil utvikling?
 

– Det svinger fortsatt, men vi har gjennom god budsjettkontroll de siste årene klart å bygge reserver og likviditet som gjør at vi er mindre sårbare for disse svingningene, sier han.
 

– Oppskriften?
 

– Det er ikke noe hokus pokus, det er godt arbeid og målrettet innsats fra alle i hele organisasjonen som har bidratt til resultatet, sier han.
Stenvik sier at selv om 2014 ga et godt resultat er det også utfordringer å ta tak i.
 

– Vi har blant annet et etterslep på vegvedlikehold som vil kreve investeringer, vi skal bygge ny barnehage på Skage, slik at den økonomiske kontrollen vi har skaffet oss er helt avgjørende for å gjennomføre disse prosjektene, sier han.
 

– Hvis du kikker i krystallkula hva ser du der?
 

– Med tanke på økonomien – kommunereformen og de nye oppgavene vi får vite mer om senere i vår, samtidig som det er varslet et nytt inntektssystem fra 2017 uten at vi kjenner innholdet ennå, så det vil komme mange spennende oppgaver i tida framover, sier Stenvik.