Vellykket snuoperasjon

Namsskogan kommune har snudd minus til pluss og leverte et solid regnskapsoverskudd i 2014.

KAN SMILE: Etter tøffe omstillinger i 2014 kan rådmann Endre Skjervø smile over at snuoperasjonen har gitt resultater. 

arkiv

NAMSSKOGAN: – Det var svært hyggelige tall å legge fram for kommunestyret etter et knalltøft år med omstilling og innsparinger, sier rådmann Endre Skjervø i Namsskogan kommune.
 

Det foreløpige regnskapet viser et overskudd på rett i underkant av 4,7 millioner kroner for 2014.
 

 • Les også:

  Pila peker oppover

  Overhalla kommune gikk bra i 2014, og selv med nye tunge investeringer framover er økonomien under kontroll.

– Det som er mest gledelig er at alle rammeområder leverer bedre enn budsjett, slik at det er pluss over hele linja. sier Skjervø.
 

Og gir de kommuneansatte skryt for at økonomien er på rett kurs.


Imponert

– Både ledere og andre ansatte har virkelig tatt tak og jobbet knallhardt for å få til dette, jeg er imponert over innsatsen, sier rådmannen.
 

Ikke hele resultatet er driftsoverskudd.
 

– Omkring halvparten kommer som følge av omstillingstiltak og god budsjettdisiplin, samtidig har vi kommet godt ut av en del forhold som vi ikke styrer direkte. Blant annet har skatteinngangen vært bedre enn budsjettert og bidratt til resultatet, sier han.
 

 • Les også:

  Namsos har snudd den dårlige økonomiske trenden

  18,1 millioner i pluss

  Tirsdag la rådmann Gunnar Lien fram en kommunal gladmelding. Kommuneøkonomien gikk med solid driftsoverskudd i 2014.


Skjervø føyer til at det har vært viktig å klare dette på kort tid, med tanke på at kommunen står foran tunge investeringer. Et nytt omsorgssenter til over 60 millioner kroner ligger inne i økonomiplanen for de nærmeste tre årene.
 

God kontroll

– Det viktigste er likevel at den snuoperasjonen vi gjorde i 2014 gjør at budsjettet for 2015 er et reelt styringsverktøy, og jeg tør vel påstå at det er lenge siden vi hadde så god kontroll på økonomien ved inngangen til et nytt år som vi har nå, sier han.
 

Finansrapporten for 2014 viser også at kommunen har styrket reservene. Ved utgangen av 2014 hadde Namsskogan kommune 31,5 millioner kroner i banken.