Belønner flere ladepunkt for elbiler

Overhalla kommune vil være foregangskommune på miljøvennlige løsninger. Derfor gir de nå tilskudd til å montere offentlige ladestasjoner for elbiler.

LADESTASJONER: Overhalla kommune gir investeringstilskudd til næringsdrivende som vil montere ladestasjoner for elbiler. 

Noen ladekrav

Det er kun AC Mode3 ladepunkt som støttes (se egen sak).

Ladepunktet kan enten ha Type 2 kontakt eller ha faste kabler. Hvis faste kabler benyttes må både Type 1 og Type 2 kabel være tilgjengelig (se egen sak).

Søker må forplikte seg til å drive ladestasjonen i fem år for å få tilskudd.

Ladestasjonen må være offentlig tilgjengelig for alle og hensiktsmessig plassert med tanke på tilgjengelighet, sikkerhet og trafikale forhold.

Ladestasjonen må være reservert for ladbare biler

HAR LYST: Spar Skage er interessert i å søke på den nye ladestasjonsordninga. 

arkiv

OVERHALLA: – Målet er å få næringsdrivende i Overhalla til å sette opp ladestasjoner for elbiler og hybridbiler enten i forbindelse med parkeringsplasser på bedrifter, eller ved butikker og andre offentlige steder, sier Asle Lydersen i Overhalla kommune.
Det er satt av 150.000 kroner til prosjektet.
 

Miljøbidrag

– Vi har sagt at vi gir 25.000 kroner eller inntil 50 prosent i tilskudd til investeringen, og at det kan søkes om støtte til en ladestasjon med minst to ladeuttak, sier han.
Lydersen sier at det handler om et overordnet klima og miljømål når kommunen går i gang med dette.
– Ladbare biler er en viktig brikke for å redusere utslipp fra vegtrafikken. I dag har en elbil begrenset rekkevidde, slik at skal den være et reelt alternativ også utenfor store byer må vi ha flere ladepunkter der folk ferdes, sier han.

Vil søke

– Vi kommer ganske sikkert til å søke, sier daglig leder på Spar Skage, Oddgeir Homstad.
Han sier det er flere grunner til at dette er interessant.
– Spar Skage er sertifisert som Miljøfyrtårn, og da blir dette en naturlig videreføring av det å tenke Enøk og miljøvennlige løsninger omkring bedriften, sier han. Samtidig synes han det er viktig å tilby kundene og andre som har ærend på Skage en slik mulighet.
– Som et signal om å ta klima og miljøutfordringer på alvor, sier han.