Politiet har ikke funnet grunnlag for lovbrudd

Ingen vil bli gjort strafferettslig ansvarlig etter raset på Statland i januar 2014.

NY PLAN: Slik så det ut dagen etter at flodbølgen forårsaket av et undersjøisk ras traff Statland i slutten av januar 2014. Nå er oppryddinga snart ferdig og ny en plan for sjøfronten kan være klar før sommeren. 

MANGE TILTAK: Daniel Wiesenberg fra Rambøll forklarte om de ulike tiltakene som gjennomføres på Statland. 

arkiv

STATLAND: Politiet har ikke funnet grunnlag for lovbrudd, og har henlagt saken.

Mandag kveld holdt kommunen, sammen med rådgivingsselskapet Rambøll og entreprenøren Johs. Syltern AS, sitt foreløpig siste informasjonsmøte etter raset for omkring 40 frammøtte.

Oppryddingsarbeidet nærmer seg slutten – og rådmannen i Namdalseid håper at han allerede i juni kan legge fram en ny reguleringsplan for strandsonen på Statland.

– Vi ønsker innspill fra alle som har gode ideer om hvordan den nye strand- sonen på Statland skal se ut i framtida, sa ordfører Steinar Lyngstad.

 

Mye mer grums

I desember 2013 var en ny reguleringsplan for strandsonen og sjøfronten på Statland klar for politisk behandling. Det skulle skje i februar 2014, men så skled sjøbunnen ut.
Oppryddingsarbeidet og fjerning av forurensede masser har dratt ut i tid. Mye på grunn av at det er snakk om større mengder enn først beregnet.
– Vi har avdekket atskillig mer forurensede masser enn først antatt, slik at per i dag er deponiet fullt, og vi må ha hit båt for å frakte vekk avfall før vi kan ta opp mer, sa anleggsleder Geir Tronga i Johs. Syltern.
Som var forsiktig med å gi løfter, men antydet at oppryddinga kan være ferdig før påske.

  • Les også: Arbeid utløste ras

Ny plan før ferien?

– Vi starter planprosessen i løpet av noen uker, og jeg håper vi kan legge fram en ny reguleringsplan allerede i juni, sa rådmann Kjell Einvik.
 

Det blir en mer omfattende plan enn den man aldri rakk å vedta, hvor blant annet ny småbåthavn, båtslipp, og annen bruk av området skal med i planarbeidet.
 

– Vi skal også se på veger og annen atkomst, slik at vi ser hele området fra restaurant Fossekailln og ned i Sagvika som en helhet, og da er det viktig at folk gir oss gode innspill tidlig, slik at de kan være med og påvirke den nye sjøfronten. sa Einvik.
 

Henlagt

Konklusjonen i rapporten etter raset på Statland er tydelig.
 

– Det er overveiende sannsynlig at utgliding av masse ble forårsaket av anleggs- virksomhet, refererte ordfører Steinar Lyngstad.
 

Når det gjelder den strafferettslige siden av saken, er den henlagt av påtalemyndigheten. Det betyr at det ikke er funnet grunnlag for å si at raset i strafferettslig forstand er utløst som følge av uaktsomhet i forbindelse med arbeider i området.
 

Naturskadeskjønnet pågår fortsatt.
 

– En del er ferdig og oppgjørene godtatt, men jeg antar at vi ikke er ferdig med alle sakene før fram mot sommeren, sa lensmann Svein Asklund.