Solid overskudd

Rock City Namsos AS kan vise til et overskudd på nesten 500.000 kroner i 2014. Styreleder Gunnar Sellæg er godt fornøyd med at omstillingsprosessen har gitt resultater.

OVERSKUDD: Rock City Namsos AS gikk med nesten 500.000 kroner i overskudd i fjor. Styreleder Gunnar Sellæg er godt fornøyd med resultatet – også i lys av de utfordringene som ligger foran. 

arkiv

NAMSOS: – Vi har redusert kostnadene og resultatet er en sum av både positive og negative ting. I lys av den prosessen vi er i, var det meget viktig å vise til et positivt resultat i 2014, sier styreleder Gunnar Sellæg.

Omsetninga i fjor var på cirka ti millioner kroner, en reduksjon fra 16,5 millioner i 2013. Mens 2013 endte med et underskudd på 576.000 kroner, kom man altså på plussida med et nesten tilsvarende beløp i fjor.

– Vi har i tråd med selskapets økonomiske situasjon kuttet kostnader på en rekke områder. Samtidig har vi gjennomført en del prosjekt som har vært vellykket. Resultatet for 2014 er en god plattform for det videre arbeidet, sier styrelederen.
 

Daglig leder i delstilling

I løpet av de nærmeste dagene blir stillinga som daglig leder lyst ut. Åsmund Prytz fratrer 31. mars, men det er ingen leder i hel stilling Rock City-styret er på jakt etter.

– Det lyses ut ei delstilling på 20 prosent. Arbeidsoppgavene vil dreie seg om å lede de prosjektene Rock City vil bli engasjert i, samt å lede selskapet i tråd med de krav som aksjeloven stiller. På sikt håper vi at det kan bli aktuelt å utvide stillingsbrøken, sier Gunnar Sellæg.
 

Svar til departementet

Like før helga mottok Namsos kommune, som eier av Rock City Namsos AS, brev fra Kulturdepartementet. Der bes det om at kommunen gjør sine vurderinger om «etterbruken av Rock City» innen 1. juni.

– Vi velger å se bort fra ordet «etterbruk» og vi vil bruke tida godt for å gi departementet vårt svar. Vi er bedt om å se på de investeringer som er gjort og oppbygginga av kompetanse som er utført og vurdere om det finnes oppdrag som kan tilføres Rock City for å ta vare på dette, sier rådmann Gunnar Lien som tilføyer at innholdet i brevet var som forventet.

– Dette var hovedinnholdet i de samtalene vi hadde med administrasjonen i Kultur- departementet. Vi legger samtidig vekt på at vi fikk positive signaler fra de stortingspolitikerne fra flere partier som vi møtte i slutten av januar, sier Namsos-rådmannen.