Rypa havner på rødlista

Rypa kan forsvinne fra norsk natur.

SNART SLUTT: Dersom rypa havner på rødlista, betyr det neppe noen øyeblikkelig stans i rypejakta. Men det kan være et første skritt på vegen. 

arkiv

OSLO: Både li- og fjellrype er i klassen «nær truet» og får status som rødlistet.
 

Mandag åpner Artsdatabanken sin foreløpige liste med statusen til de aktuelle artene i Norge for innsyn, skriver Aftenposten.
 

Både li- og fjellrypa er her i klassen «nær truet» - noe som betyr at artene vil få en spesiell oppmerksomhet fra forvaltningen. Den endelige rødlista kommer til høsten. Det betyr neppe noen øyeblikkelig stans i rypejakta, men kan være et første skritt på vegen.

- I løpet av 15 år har rypebestanden sunket, og i løpet av de siste ti årene er den nærmest halvert, sier seniorforsker John Atle Kålås ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, ansvarlig for vurdering av hønsefuglene.

Et kriterium for å havne på rødlista er at bestanden skal ha blitt redusert med minst en tredel på ti år.

Fagfolk er også urolige for villaksen, men den ser ikke ut til å havne på rødlista i år. (ANB-NTB)