Ti tatt for narkobruk

Ti unge mennesker er tatt for narkobruk etter at politiet har hatt flere uroaksjoner i Namsos, Nærøy og Vikna.
arkiv

NAMSOS: Lensmann Stein Erik Granli i Namsos og Fosnes bekrefter overfor NA at det tirsdag ble gjennomført en rekke uroaksjoner mot adresser i Namsos, Nærøy og Vikna.

– Totalt ti personer ble innbrakt. Den yngste brukeren er ei jente på 16 år, opplyser lensmannen.

Under aksjonen ble det beslaglagt brukerutstyr, hasj, cannabis og noen tabletter.

– Det største enkeltbeslaget er på ti gram hasj. Det er mindre beslag som er gjort, stort sett over alt, sier Granli.

Politiet igangsatte uroaksjonene med målsetting om å avdekke og begrense bruk av narkotika samt å hindre nyrekruttering til miljøet.

– Vi har innbrakt både nye og gamle brukere under aksjonene. Flere har erkjent bruk og besittelse av narkotika, opplyser lensmannen.

De fleste er i slutten av tenårene eller tidlig i 20-årene. Det er både kvinner og menn blant de innbrakte.

– Hva skjer med disse ungdommene nå?

– Det er tatt prøver av dem. De som vi mener er egnet til det, tilbys en ruskontrakt, forteller Granli.

– Hva innebærer det?

– At de i stedet for å bli bøtelagt, slipper unna med en påtaleunnlatelse på vilkår. De forplikter seg til å holde seg rusfri i en periode på i utgangspunktet et halvt år. I denne perioden må de levere urinprøver så vi får sjekket at de ikke bruker narkotika, sier lensmannen og tilføyer:

– Målsettinga vår er som sagt å prøve å få noen til å slutte med narkotika samt å hindre at det rekrutteres nye brukere til dette miljøet.