– Vi kom oss opp på beina igjen

Da flodbølgen rammet Statland i fjor, mistet Namdal Settefisk tre millioner fisk. Nå har de kommet seg opp på beina og kan se tilbake på et innholdsrikt år.

Familiebedrift: Kare J. Devik (til venstre) er administrerende direktør, Rune Devik er økonomidirektør mens Odd devik er teknisk sjef. 

Varmepumpe: Odd Devik viser fram varmepumpa som både kan hente temperaturen fra havet, og fra ferskvannet. 

Smolt: Kåre J. Devik tar opp en haug med smolt som om ikke lenge skal finne vegen ut til et oppdrettsanlegg. 

Avfall: Resirkuleringsanlegget hos Namdal Settefisk tar avfallet fra fisken og legger det i en lukket tank. 

Svømmer: Her ser du fisk som vil bli til laksefilet om ei stund. 

arkiv

SKORSTAD: Det som skulle være et jubileumsår for Namdal Settefisk fikk en brå start da en flodbølge skylte over Statland i januar i fjor. Trykket fra bølgen gjorde at slangene som fører vann til anlegget ble brutt av, og som følge av dette gikk det tapt tre millioner fisk.
 

– Totalt fikk vi en omsetningssvikt på mellom 20 og 30 millioner kroner på grunn av tapet, forteller administrerende direktør hos Namdal Settefisk AS, Kåre J. Devik.


 

LES HELE HAVBRUKSBILAGET HER!– Heldigvis var det hovedsakelig snakk om småfisk som nettopp var blitt satt i tankene. Hadde dette skjedd i juni for eksempel, er det ikke sikkert at noe av fisken på anlegget ville ha overlevd, legger Odd Devik til.
Kåre, Odd og Rune Devik står for den administrative drifta av familiebedriften som ble stiftet i 1984, fra tuftene av Otterøysmolt AS. Da med Odd Devik i førersetet.
 

– Det har vært et givende, men travelt år. Vi har måttet være kreative og løsningsorienterte. Når det er sagt, må vi si at vi er imponert over både leverandører, folk generelt og ikke minst de ansatte som hjalp oss rett etter at bølgen slo til. Det virker som om folk stiler opp for hverandre når det skjer noe, fortsetter Kåre Devik.

Travelt

I oppryddinga etter flodbølgen måtte rør legges på nytt, og for at dette skulle gå så fort som mulig, måtte bedriften punge ut av egen omme for å dekke kostnadene ved blant annet rørlegginga.
 

– Vi måtte forskuttere, og la ut rundt fem millioner kroner bare for rørlegginga, forklarer Odd Devik.
Bedriften, som har sitt hovedsete på Skorstad på Otterøya, produserer smolt til oppdrettsanlegg fra Sunnmøre i sør til Finnmark og Russland i nord. De produserer også yngel til andre settefiskanlegg.
 

Kort fortalt er prosessen slik at de tar imot rogn, klekker dem og plasserer det som da er blitt til smolt, i store tanker til de er store nok til å bli satt ut i oppdrettsanlegg.

Konsern

– Vi eier tre settefiskanlegg i Norge. Du har Aglen Settefisk AS på Aglen, Skorstad Settefisk AS hvor vi befinner oss nå. Så har du Statland Settefisk As på Statland, fortsetter Devik.
 

"Du kommer ikke langt med kun en million kroner i denne bransjen".
Odd Devik

 

Til sammen er det 24 ansatte på de forskjellige anleggene, og i høysesongene leier de inn ekstra personell for å få unna det verste trykket.
 

– Namdal Settefisk er en av de største innenfor smoltproduksjon i Norge som fortsatt er privateid og som ikke har noe matfiskanlegg på eiersida, forklarer Devik.
 

I 2013 fikk selskapet et driftsresultat på 11.8 millioner kroner, og de forteller at 2014 også skal komme over på plussida. Til tross for det store tapet i januar.
 

– Der holder vi fortsatt på med regnestykket, men det vi kan si, er at vi er fornøyde med resultatet. Det har vært et travelt år, med mange utfordringer. Vi fikk vann i tankene igjen fire dager etter flodbølgen, men det er først nå vi har kommet oss ordentlig på beina igjen, sier Devik.

Renseanlegg

I 2010 investerte anlegget på Skorstad i et topp moderne rense- og resirkuleringsanlegg for vannet. Hele 99,9 prosent av vannet blir resirkulert og brukt på nytt. I tillegg tar den nye investeringa opp alt avfallet fra fisken og sorterer det til en egen lukket tank, hvor avfallet igjen blir brukt til biogass- produksjon.
 

– Det er også bønder som har sett litt på muligheten til å bruke avfallet som gjødsel, og på den måten unngå å bruke kunstgjødsel. Det er visstnok mye mer futt i avfallet fra fisken, enn det er i kunstgjødsla, forklarer Devik.
 

Videre framover har selskapet store planer om å investere i et nytt og større resirkuleringsanlegg på Skorstad. Det skal etter planen stå ferdig i løpet av 2015. På Statland er de også i planleggingsfasen når det kommer til utbygging av anlegget. Her skal det komme seks mye 12-meterskar. Ei investering til flere titall millioner kroner.
 

– Du kommer ikke langt med kun en million kroner i denne bransjen, ler Devik senior.
Smolten er på settefiskanlegget i sju til åtte måneder før de sendes ut til forskjellige oppdrettsanlegg. Planen med å investere i et større resirkuleringsanlegg, er at de ønsker å produsere større fisk – opp mot 250 gram.
 

– Dette vil gjøre at oppdrettsanleggene kan slakte mye tidligere, og i tillegg kan det bidra til mindre tilvekst av lus samt at fisken blir mer motstandsdyktig, mener Devik.
 

Namdal Settefisk kan produsere til sammen ti millioner fisk fordelt på alle anleggene, og to av anleggene til Namdal Settefisk AS ligger i det som er en nasjonal laksefjord. Ifølge Devik fører dette kun med seg positive konsekvenser.
 

– Vi har kontrollører på besøk hvert eneste år. En annen fordel er at vi ligger skjermet til for annen fiskeoppdrett, og på den måten er mindre utsatt for sykdommer. Det er nok ingen andre anlegg i Norge som tar flere prøver av fisken enn det vi gjør hos oss. Dette er fordi vi også eksporterer en god del fisk ut av landet, sier Kåre Devik.