Røyeanlegg for millioner

Fire millioner settefisk og tusen tonn røye kan bli produsert i Lierne per år.

JULE-RØYE: Årlig produksjon er planlagt til 3000–4000 tonn røye etter andre byggetrinn på Jule. 

arkiv

STEINKJER/SØRLI: Fylkesråd Terje Sørvik går inn for å gi Blåfjell AS konsesjon til oppdrett av røye i stor stil på Jule industriområde i Sørli.

Årlig produksjon er planlagt til cirka 1.200 tonn matfisk av røye etter første byggetrinn. Dette skal økes til 3.000–4.000 tonn etter andre byggetrinn.

Kapasiteten for produksjon av settefisk planlegges til fire millioner per år etter ferdig utbygging.

Produktet vil være matfisk av røye på cirka ett kilo for leveranser til ferskfiskmarkedet og til videre foredling. Selskapet planlegger å etablere eget slakteri som en del av virksomheten.

Selskapet vil få stamfisk- løyve med tillatelse til produksjon av inntil fire millioner settefisk per år.

Fylkesråden er klar i sin vurdering av prosjektet.

– Det er meget interessant at Blåfjell AS vurderer etablering av et landbasert resirkuleringsanlegg i Lierne for produksjon av røye. Lierne kommune er inne i en utfordrende periode etter at bakeriet i Sørli ble besluttet nedlagt. Det er av meget stor betydning at det kan legges til rette for ny virksomhet som kan gi aktivitet, verdiskaping og sysselsetting i området, påpeker Sørvik.