– Her har vi virkelig fått det flott

De er samstemte, alle vi snakker med etter at første byggetrinn på nye Namdalseid ble offisielt åpnet.

FORNØYDE: Både pensjonærer og personell er fornøyde med den nye sykeheimen. Rundt bordet (fra venstre) Ellen Wik, Hjørdis Moe, Kari Berre, Magne Bøgseth, Vivian Pedersen, Leif Petersen, Randi Petersen, Anita Antzjøn, Bjørg Wik og Beate Myren. 

Klippet snora: Ordfører Steinar Lyngstad fikk god hjelp da han klippet snora og åpnet den nye sykeheimen. 

KOS: Kirsten Jørgensen (til venstre) og Eldrid Kaldahl koser seg med kaffe og bløtkake. 

arkiv

NAMDALSEID: – Det er virkelig blitt flott her. Jeg vil berømme politikerne som har satset på sykeheimen, sier Leif Petersen.
79-åringen er sprekere og mer interessert i det som skjer omkring enn de fleste.

Møtte opp

– Jeg liker å følge med, sier Petersen som var blant tilhørere da kommunestyret nylig hadde møte i storstua på den nye sykeheimen.
 

Den tidligere vaktmesteren lytt med interesse da blant annet helse- og omsorgsplan var tema.
 

Og da som nå smiler Petersen fornøyd med det han har fått se og høre.
 

– Jeg synes Namdalseid har-politikerne har tatt viktige og riktige beslutninger, sier Petersen.
 

De som var til stede fikk oppleve ei åpning utenom de vanlige. Barn fra Vangstunet barnehage hadde tatt turen til sykeheimen og bidro til at det ble ei særdeles trivelig stund både for unge og eldre.
 

– Dette var artig. Vi kommer igjen, var en av kommentarene vi fikk med oss fra de yngste.
 

Det er blitt en stor, fin sykeheim med 25 rom.
– Vi har fått lyse, trivelige rom. Ei bedre realisering skal en lete lenge etter, fastslår ordfører Steinar Lyngstad.

Miljø og teknologi

Miljøet innendørs er aller viktigst. Men også det ytre miljøet er ivaretatt med bruk av jordvarme. Og innendørs er det tatt i bruk såkalt velferdsteknologi. Det er fiberkabler med hurtig bredbånd på alle rom. Treningsutstyr mangler heller ikke.
 

Hele bygget er universelt utformet for bevegelses-, syns- og hørselshemmete.
 

Det er vedtatt å gjøre ferdig legekontoret slik at alle helse- og omsorgstjenestene blir samlet under samme tak.
 

– Dette gir kvalitet og trygghet. Vi vil ha et godt fagmiljø i en liten kommune også med tanke på en framtidig storkommune, konstaterer Lyngstad.
 

Flatanger og Osen går nå sammen med Namdalseid om felles akuttplass ved heimen.

Hundreårsbygg

Ordføreren karakteriserer sykeheimen som et signalbygg.
 

– Dette er et kjempestort løft som vi kan være stolte av i mange, mange år framover.
 

Ordføreren roser de som har stått i fremste rekke for det store prosjektet, særlig Tore Brønstad. Begge peker på godt samarbeid med hovedentreprenør og underentreprenører.
 

Tidsplanen er holdt og kostnadsramma ser ut til å holde.
 

– Dette er den største investeringa i kommunens historie. Vi satser 100 millioner, og det tar kanskje 100 år til noe slikt skjer igjen. Jeg mener at kommunestyret fattet et fornuftig vedtak. Jeg håper satsinga vil gi gode dager til brukere og ansatte, sa ordføreren før han klipte snora sammen med barn fra Vangstundet barnehage.


"Den største investeringa i kommunens historie.
Steinar lyngstad
Ordfører i Namdalseid