Arbeiderlag solgte barnehage

Klinga og Bangsund Arbeiderlag har solgt Barstad barnehage. Pris: 870.000 kroner.

SOLGT: Barstad barnehage er ikke lenger eid av Klinga og Bangsund arbeiderlag. FOTO: Øivind Rånes 

arkiv

BARSTAD: Kjøper er Barstad barnehage SA.
– Vi i arbeiderlaget har vurdert på hvilken måte vi kan bidra tilbake til lokalsamfunnet Klinga, sier styremedlem Hilmar Klingen.
 

Arbeiderlaget har aldri drevet barnehagen, kun eid bygget. I den forbindelse hadde et andelslag lyst til å overta.
– Det koster litt å vedlikeholde og betale husleie. Det blir billigere å drive barnehage for andelslaget når de overtar, mener Klingen.
 

Han mener det er mest hensiktsmessig at andelslaget kjøper bygget.
– Det kan styrke barnehagen, mener Klingen.
 

Barnehagen ligger på den gamle tomta til Folkets Hus. Da bygget brant ned, ble det besluttet å gjenoppbygge det.
– Vi var enige om at det ikke var behov for et Folkets Hus. Derfor ble det bygd opp som barnehage i stedet rundt 1990, forteller Klingen.
 

Arbeiderlaget har siden da eid bygninga, mens barnehagen har leid lokalene.


"Vi tenker å tilbakeføre til lokalsamfunnet.
hilmar klingen
leder Klinga og Bangsund Arbeiderlag

Forskjellige tiltak

– Hvordan skal dere bruke midlene fra salget?
– Vi tenker litt samfunnsmessig. Det er ikke tatt endelig beslutning av pengebruken. Men det er forskjellige tiltak som kommer hele befolkninga til gode, sier Klingen.
 

  • Les også:

    Vil bruke 200.000 kr på valgkampen

    Årsmøtet i Namsos Ap sier ja til at det kan brukes 200.000 kroner på årets valgkamp. Det er mer enn valgkampen i 2007 – som blakket lokalpartiet fullstendig.


– Men vi har allerede støttet partiet i Namsos med noen kroner, fortsetter han. Nærmere bestemt 100.000 kroner, som Namsos Arbeiderparti skal bruke i forbindelse med valgkampen.
– Vi tenker å tilbakeføre til lokalsamfunnet både på Bangsund og området rundt.
 

– Som for eksempel?
– Vi har en plan som ikke er satt i verk. Men opprusting av kulturstien på Bangsund er aktuelt. Samtidig har vi en fantasi om å etablere en trasé fra Bangsund til Bangdalen – til skigåing, sier Klingen.
 

– Hva med egen idrettshall?
– En av tankene våre var å gå inn med noen kroner i hallprosjektet på Bangsund, hvis det ble realisert. Nå er det ikke lenger aktuelt. Da må vi tenke annerledes, sier Klingen.