Fastleger tordner mot nedlegging av sengepost ved DPS Kolvereid

– Umoralsk og ulovlig

Fastlegene i Ytre Namdal, Bindal, Sømna og Brønnøy reagerer med sjokk og vantro på at ledelsen i helseforetaket foreslår å legge ned sengeposten ved DPS Kolvereid.

STRIDENS KJERNE: Helseforetaket mener det er umulig å drive sengeposten ved DPS Kolvereid på en faglig forsvarlig måte. Det får fastlegene til å se rødt. 

Trond Iversen, fastlege i Bindal 

arkiv

BINDAL: I et åpent brev til direktør og styreleder i Helse Nord-Trøndelag (HNT) tar fastlegene et kraftig oppgjør med ledelsen som før styremøtet 16. mars har innstilt på nedleggelse av sengeposten.

– Ta til fornuft!

Fastlege Trond Iversen (bildet) i Bindal er tindrende klar: – Ikke legg ned!

– Jeg oppfordrer styremedlemmene i HNT til å ta til fornuft og gå imot denne svært mangelfulle utredningen og utrolig dårlig begrunnede konklusjon. Jeg hadde forventet et pasientperspektiv, men det er helt fraværende. Det er skremmende, sier Trond Iversen til NA.

Han mener utredninga, som er ført i penna av fagsjef Paul Skogen, går mot alle råd som er gitt fra fastlegene.

– Det må være økonomi og sekundære motiver som ligger til grunn, sier han.

Iversen mener Skogen ikke har tatt seg tid til å diskutere problemstillinga med involverte leger i regionen tross massiv motstand mot nedleggelse.

«Hans konklusjon er basert på oppgulp fra administrasjonen og blir ut fra dette selvfølgelig mangelfull og svak», skriver Iversen i brevet.

Han viser til at det fra allmennlegetjenesten i Ytre Namdal er rekruttert en dyktig lege som nå er inne i sin avsluttende fase av spesialistutdanning i psykiatri. Legen vil tiltre overlegestilling i løpet av høsten som spesialist i psykiatri ved DPS Kolvereid.

«Dette er en stor sak for allmennlegekorpset i Ytre Namdal og Bindal, en lege rekruttert fra egne rekker med tilhørighet i Kolvereid satser på og utdanner seg i psykiatri – en unik situasjon som vil sikre mangeårig legestabilitet ved DPS og bidra til ny rekruttering i LOS-stillinger (utdanningsstiller for leger) ved DPS Kolvereid. Det er til enhver tid leger i spesialisering i allmennmedisin i vår region som trenger sideutdanning i psykiatri», forklarer Iversen.

«Blottet for innlevelse»

Han har arbeidet i primærhelsetjenesten i Bindal fra 1988. Han kjenner helsetjenesten i Namdalen både fra primærlegetjenesten og fra spesialist- helsetjenesten som overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering med tjenestested både i Levanger og Namsos.

Iversen mener det gir ham en unik innsikt i helsetjenesten i Namdalen – og spesielt i Ytre Namdal og Bindal.

«Skogens utredninger er rent administrativt begrunnet, helt og fullstendig blottet for inn- levelse i hva han foreslår nedlagt og han demonstrerer komplett mangel på innsikt i problemkomplekset han er satt til å utrede», mener Iversen.

Bør forkastes

Han mener utredninga ikke er troverdig og bør forkastes.

Iversen føler seg maktesløs og overkjørt av Helse Nord-Trøndelag i denne saken.

«Sengeposten på DPS Kolvereid har vært fastlegenes redning, og pasientenes trygge havn når det har stormet som verst i livene deres. Hvorfor i all verden skal vi ta fra denne pasientgruppa deres siste verdighet? Hvilken moral er det som gjelder i Helse Nord-Trøndelag?»

Iversen konkluderer at innstillinga om nedleggelse er umoralsk og ulovlig – og stikk i strid med all enighet om å satse på rus og psykiatri i helse- tjenesten.

Eks-bruker: – Sengeposten må bestå

En tidligere bruker bønnfaller helseforetaket om å skrinlegge planen om nedleggelse.

– Jeg har brukt sengeposten ved DPS to ganger, og innleggelsene har hjulpet meg over til en stabil tilværelse, sier eks-brukeren, som har en kronisk lidelse som gjør at han har hatt veldig god nytte av behandlinga på DPS.

– DPS har betydd uendelig mye for meg. Jeg har kunnet ha nærhet til familien, som ville blitt vanskeligere om jeg hadde blitt henvist til Namsos, sier eks-brukeren.

– Familien er avgjørende viktig i en vanskelig situasjon, slår vedkommende fast.