Trer støttende til for nervøse vitner i tingretten

De trer støttende til og kan låne ut ei hand å holde i til vitner som er nervøse for oppgaven som venter i tingretten.

TIL STØTTE: Christian Lindseth (til venstre) og Sten Fischer er vitnestøtter, men Elin Marie Bragstad vil gjerne ha flere vitnestøtter til å hjelpe til i Namdal tingrett.FOTO: BJØRN TORE NESS 

GIVENDE: Å være vtnestøtte er en givende oppgave. 

arkiv

NAMSOS: Christian Lindseth og Sten Fischer i Røde Kors har vært vitnestøtter i Namdal tingrett i halvannet år. Førstekonsulent Elin Marie Bragstad ser behov for å knytte til seg enda flere vitnestøtter.
– Ja, vi trenger flere. Per dato har vi åtte vitnestøtter, men helst skulle det ha vært oppimot 15, sier Bragstad som ber folk med tid og lyst til å gjøre en frivillig innsats på dagtid om å melde seg.

Nye sendes på kurs

Tingretten samarbeider med Røde Kors, og nye vitnestøtter vil bli kurset før de skal i ilden.
– Oppgaven deres er å ta vare på dem som skal vitne i retten, enten de er ordinære vitner i en sak eller fornærmet. Mange er svært nervøse når de kommer til tingretten, og det har hendt at vi har vært nødt til å avlyse rettssaker både en og to ganger fordi et vitne ikke har turt å gå i vitneboksen, forteller Elin Marie Bragstad.
– Til slutt endte det med at vi viste rundt fornærmede i retten to-tre dager før saken skulle opp igjen. Den gangen var det bistandsadvokaten som tok kontakt og ba oss ordne med vitnestøtte, forteller hun.

Ikke som på tv

– Jeg pleier alltid å si til dem at det ikke er som på tv. Vitner har som regel bygget seg opp ei forestilling om hvordan det er å vitne. Når vi får roet dem ned, oppdager de at det ikke var så ille som de trodde på forhånd, sier Christian Lindseth.
I fjor hjalp vitnestøttene som er tilknyttet Namdal tingrett 100 vitner.
– Hva slags tilbakemeldinger får dere?
– Utelukkende positive. Folk er kjempeglade for at vi er der, sier Sten Fischer som er vitnestøtte både i Namsos og på Steinkjer. Han er hjelpepleier og går nattevakter. Å bruke fritid på frivillig arbeid som dette, finner han meningsfullt.

Takknemlige vitner

– Takken vi får er betaling god nok for oss. Det kan ikke verdsettes i penger, sier han.
– Hvilke egenskaper bør et vitnestøtte ha?
– Å like å prate med folk, sier Lindseth som legger til at de ofte må være med vitnene inn i rettssalen for å være en buffer mellom vitnet og tiltalte.
– Du må være imøte- kommende, rolig og ha et behagelig vesen – og ha lyst til å hjelpe, supplerer Sten Fischer.