– Skremmende

SV-politikerne Torgeir Strøm og Kåre Aalberg er klare for ny kamp for Sykehuset Namsos.

Kåre Aalberg og Torgeir Strøm FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Uttalelsene fra helseminister Bent Høie (H) om en befolkningsgrense på 60.000 til 80.000 for at syke- husene skal ha full akuttfunksjon får Torgeir Strøm og Kåre Aalberg til å reagere. SV-politikerne mener det er skremmende hvordan regjeringa legger opp til sentralisering.

– Sykehuset Namsos ligger tynt an hvis dette går gjennom. De signalene Høie kommer med er veldig konkrete og farlige. Dermed er det vel bare å brette opp ermene, og forberede oss på ny kamp, forteller Strøm.

– Trygghet er viktig

I løpet av året blir planen for framtidas sykehusstruktur lagt fram.

– Det er jo ikke første gangen at noe liknende skjer, og nå vil vi i SV ta initiativ i samarbeid med andre politiske partier og krefter som ønsker å være med å kjempe for å beholde akutt- beredskap innen kirurgi, sier Kåre Aalberg.

Fødeavdelinga utsatt

Hvis dette forsvinner, frykter Aalberg og Strøm at også fødeavdelinga ryker.

– Hvis noe sånt skjer, så er det et enormt tap for befolkninga. Nærhet til sykehus er utrolig viktig for tryggheten blant befolkninga, sier Strøm.

– Noe sånt vil også bety at det blir mindre attraktivt å bo og jobbe i Namdalen, legger Aalberg til.

Nå er SV-politikerne klare til å ta opp kampen.

– Det er umenneskelig og hjerterått hvis dette blir et faktum. Nå trenger sykehuset en varm hånd, ikke en kald skulder, sier Strøm.