Levner Namsos lite fengselshåp

Frp-topp i Justiskomiteen mener namsosinger «kan ta det helt med ro».

– ta det med ro: Ifølge Jan Arild Ellingsen (Frp) er det liten sjanse for at et nytt fengsel legges til Namsos.foto: scanpix 

Na-FAKSIMILE 17.03 2015 

arkiv

NAMSOS: I tirsdagens NA uttalte Høyres ordførerkandidat Amund Lein at han ønsker å be «om at rådmannen utreder mulighetene for bygging og drift av et fengsel».
Lein viste til den prekære situasjonen når det gjelder fengselsplasser i Norge.

Les også:

Stort behov for fengselsplasser

Vil ha fengsel i Namsos

Namsos Høyre tar til orde for at det kan bygges et nytt fengsel i Namsos. Nå ber partiets ordførerkandidat Amund Lein om at rådmannen utreder mulighetene for bygging og drift av et fengsel.

– Resultatet er soningskø og leie av plasser i utlandet. Det må vi gjøre noe med – og det kan vi gjøre lokalt, mener Lein.

– Trøndelag ikke nevnt

Men Jan Arild Ellingsen (Frp) – som er saksordfører for Stortingsmelding 12 (2014–2015) «Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen» – levner Namsos lite håp.
– Region Nord; Trøndelag til Finnmark, er ikke særlig nevnt i denne meldinga. Så dere kan ta det helt med ro. Jeg ser ingen mulighet til noe slikt per i dag, svarer Ellingsen på NAs spørsmål om hvor sannsynlig det er at Namsos kan bli prioritert i denne sammenhengen.
Stortingsmeldinga er fortsatt ute til høring, og justiskomiteen har en frist for å avgi sin innstilling 28. april.
Deretter skal saken opp til behandling og vedtak i Stortinget – dette skjer trolig 5. mai.

Mange om beinet

Etter at regjeringa frontet ønsket om å kutte i soningskøa og bygge nye fengsler, har hundrevis av kommuner kastet seg inn i kampen om få et fengsel til sitt distrikt.
Flere av kommunene – blant annet Meråker – begynte arbeidet med å legge forholdene til rette for ei slik etablering for over ett år siden.

Les også:

Amund Lein topper Høyre-lista i Namsos

– Utfordrer sosialistene

Amund Lein blir Høyres listetopp til kommunevalget i Namsos. Han ønsker å utfordre det han kaller «det etablerte sosialistiske styret».


– Kommer dere i Namsos Høyre for sent på banen i denne saken, Amund Lein?
– Nei, det synes jeg ikke. Saken er fortsatt til høring, og uansett hva Stortinget vedtar trengs fengselsplasser uansett. Behovet er akutt, men det er også ekstremt på lang sikt. Bare i Nord-Trøndelag er det estimert et behov for 200 plasser de neste 15–20 årene. I dag har vi kun 60 plasser i Verdal. Greier vi i Namsos å finne den rette plassen, og ha finansieringa i orden, skal det mye til for å overse oss. Vi er opptatt av alle ringvirkningene dette vil ha for byen og omlandet.

Positiv respons

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått etter utspillet i avisa?
– De har utelukkende vært positive fra folk jeg har møtt. Men jeg har ikke hørt noen reaksjoner fra andre politiske hold ennå, sier Lein.
Han vil ikke kommentere om han har vært i kontakt med private aktører som kan være mulige samarbeidspartnere med Kriminalomsorgen.
– Når det gjelder økonomiske beregninger og plassering av et eventuelt fengsel, vil det være opp til kommuneadministrasjonen å få dette utredet. Vi i Namsos Høyre er opptatt av at det må skapes utvikling i regionen, og da nytter det ikke å stå med lua i hånda. Men vi er klar på at alt ikke kan sentraliseres til de fem største byene, og et fengsel kan i så måte like gjerne bygges i Namsos. Her har vi infrastrukturen på plass, det er stabil arbeidskraft og jeg tror det finnes private aktører som har mulighet til å finansiere et egnet bygg. Staten har mer enn nok med å ta seg av etterslepet på vedlikehold av eksisterende fengsel, som er anslått til å koste over tre milliarder kroner, sier Amund Lein.