Telenor og Gothia på samme lag

I 20 år har Telenor vært motor i kystbyens fagmiljø. Mens Gothia er «myggen som ble til mester» samme sted. Nå utvides samarbeidet mellom de to, via overføring av både medarbeidere og inkassorelaterte oppgaver.

KJØRER I LAG: I Rørvik går Arvato Bertelsmann med sin avdeling Gothia sammen med Telenor Norge i utvikling av inkassotjenester. Fra venstre Cato Aarthun og Bjørn Ola Holm fra Telenor – med Kristin Moe Fjær (Gothia) og Tore Krogstad (Arvato Bertelsmann Norge). FOTO: TOM LYSØ 

arkiv

RØRVIK: – En ytterligere styrke for det robuste fagmiljøet!

Det samstemmer faktura- og kredittsjef Bjørn Ola Holm i Telenor Norge AS og Kristin Moe Fjær, inkassosjef hos Gothia AS, i ei pressemelding.

Konkret er det snakk om at fem per i dag medarbeidere i faktura- og kredittavdelinga i Telenor Mobil som overføres til Gothia – det med bestemte arbeidsoppgaver «i sekken».

Nye muligheter

– At vi i slikt omfang formidler oppgaver fra Telenor til en annen aktør lokalt er nytt. Det viser at regionen i Ytre Namdal har evnet å skape et sterkt og gjensidig velfungerende fagmiljø, sier Holm, som har vært med hele vegen fra starten på eventyret først på 90-tallet.

Dagens inkassosjef Kristin Moe Fjær har vært med siden starten med Gothia AS i Rørvik.

– Ei tillitserklæring fra Telenor når de overlater så vel medarbeidere som oppgaver til oss. Det betyr at vi må ta vare på muligheten og levere solide resultat, sier Moe Fjær.

Hun er klar på at sendinga inkassorettede oppgaver også innebærer overføring av kompetanse, i praksis gjennom medarbeiderne som kommer.

– Framtidig frukt av dette utvidede samarbeidet er at det trolig kan bygges ut et senter for også andre oppdragsgivere innenfor fagfeltet, sier inkassosjefen i Gothia.

At Gothia AS nå er en del av internasjonale Bertelsmann opplever Telenor som interessant.

– Bertelsmann ser vi som en strategisk partner med store ressurser. Og i lokal sammenheng er det bare å ta av seg hatten for Gothia, som på mindre enn 10 år har vokst fra mygg til mester, sier Holm.

Høy dyktighet – ikke lav kostnad

Telenor Norge, som Viknas største private arbeidsgiver, har i dag knapt 140 ansatte.

Direktør for bedriftsmarkedet i Telenor Norge, Marina Lønning, er godt fornøyd med sin virksomhet i Rørvik.

– Rørvik leverer alltid gode resultat og er den største kundeservicelokasjonen vår i bedriftsmarkedet utenfor Fornebu. Derfor er virksomheten i Rørvik viktig for Telenor Norge, sier Lønning.

Gothia har siden etableringa i januar 2007 har vokst fra to til nå drøyt 60 medarbeidere. Virksomheten i Rørvik er en viktig norsk avdeling i Arvato Bertelsmann.

Administrerende direktør i Arvato Finance og Gothia, Tore Krogstad, lar seg på nytt imponere av bedriftskultur og levert resultat i Rørvik. For 10 år siden var Gothia i Oslo i gang med inkassovirksomhet og et antall ansatte.

– Det gikk ikke helt knirkefritt, sammenliknet med hva vi noe senere oppnådde her i Rørvik. Virksomheten i Nord-Trøndelag viste dedikasjon, stolthet og kunnskap som åpenbart overgikk det vi da greide å ta ut i Oslo. Derfor har utviklinga med stor vekst og stadig nye oppgaver i Rørvik vært naturlig. Det målt via kvalitet og resultat – og iallfall ikke ut fra motivasjon om lavere kostnader og billig drift «ute i distriktene». For oss handler det om faktisk resultat bygget på kvalitet i håndverk og driv i avdelingen, framholder Krogstad.

arkiv