Krav om ny kartlegging

Snøskuter eller jaktfalk

Arbeidet med planlegging av snøskuterløyper i Lierne står i fare for å bli avsluttet. Forekomster av jaktfalk må nemlig kartlegges før prosessen kan fullføres.

MÅ VELGE: Kommunestyret i Lierne må velge mellom fortsatt planlegging av snøskuterløyper eller å bevilge 150.000 kroner til kartlegging av jaktfalk for å unngå konflikter mellom snøskutertrafikken og hekkende rovfugler. 

arkiv

NORDLI: – Det begynner snart å bli nok utredninger knyttet til planlegging av løypenettet for snøskutere. Derfor ber jeg politikerne ta stilling til spørsmålet «snøskuter eller jaktfalk», sier rådmann Karl Audun Fagerli i Lierne kommune.


HVA MENER DU? SKRIV INN I KOMMENTARFELTET NEDERST I SAKEN!

Jaktfalk må kartlegges

Kommunen har så langt gjennomført kartlegging av friluftsområdene der løypene planlegges. Nå har det kommet krav om at det må foretas ei egen kartlegging av jaktfalk.
 

Bakgrunnen for kravet er at denne rovfuglen hekker i april, noe som sammenfaller med den mest aktive og attraktive snøskutersesongen.
 

Samtidig er det også kommet krav om kartlegging av støy, uten at detaljene om omfanget av dette arbeidet er klart.
 

– Fylkesmannens miljøvernavdeling har vært klar og tydelig på at kartlegging av jaktfalk er en forutsetning for å kunne få godkjent en løypeplan. Det er beregnet at ei slik kartlegging vil koste cirka 150.000 kroner, forteller Fagerli.

Politikerne må velge

I saksdokumentene til behandlinga i kommunestyret kommende uke, ber rådmannen politikerne om å velge – enten å avslutte arbeidet med planlegging av snøskuterløypene inntil videre, eller bevilge 150.000 kroner av et knapt disposisjonsfond.
 

– Jeg har valgt å synliggjøre problemstillinga ved å legge fram to forslag til vedtak, enten å stoppe arbeidet med skuterløypene eller bevilge pengene. Det blir opp til kommunestyret å ta stilling, sier rådmannen.

Betenkt rådmann

Karl Audun Fagerli er svært betenkt over at kommunen må bruke store beløp på slike kartlegginger som påløper etter hvert.
 

– Vi vet at det også snart må foretas ei kartlegging av støy. Kanskje kommer det flere liknende krav som påfører kommunene utgifter? Å bruke penger på slike formål betyr at det blir mindre til disposisjon for andre tiltak som dukker opp, sier han.
 

Om kommunestyret velger å bevilge penger til kartlegginga av jaktfalk, vil planlegginga av skuterløypene fortsette.
 

– Da kan vi ha opplegget klart til neste skutersesong, sier rådmann Fagerli.