Kutter seks stillinger i NRK

Mandag fikk de ansatte i NRK Trøndelag vite hvem som må gå i forbindelse med nedbemanninga ved distriktskontorene.

Levin Nestvold, Adresseavisen 

arkiv

NAMSOS: NRK Trøndelag skal kutte seks årsverk i Nord-Trøndelag og mandag ble de ansatte informert om hvem som må forlate jobben.

– Ledelsen vil kutte, og de ville gjøre det fort, sier klubbleder Silje Kolaas i NRKJ Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa.

Noen av dem som blir berørt blir tilbudt omplassering internt i NRK, noen blir oppsagt og noen vil NRK søke nye jobber for. NRK-ledelsen har så langt i prosessen fulgt ansiennitetsprinsippet. Kolaas er blant dem som må flytte på seg. Skal hun fortsette i NRK Trøndelag, må hun sannsynligvis flytte over til en redaksjon i Trondheim

– Jeg har jobbet ni år på Lø, men det er ikke lenge nok, sier hun til avisa.

Tilbud om sluttpakker står fortsatt ved lag, slik at hva som blir det endelige utfallet av kabalen, og hvem som til sjuende og sist blir igjen er ikke avklart.

Ledelsen i NRK har satt som mål at den nye organisasjonen skal være på plass til høsten.

Etter hva NA forstår vil det bli igjen to journaliststillinger ved kontorene i Namdalen. I dag er det tre ansatte som har Namdalen som sitt hovedområde.