Uklarhet om sluttregnskap

Det er oppstått uklarhet – og kanskje også uenighet – om sluttregnskapet for arbeidet med utviklingsplanene for Rørvik lufthavn.

SLUTTREGNSKAP: Kystgruppen skal på sitt møte i morgen diskutere om det skal gis tilleggsbevilgning til arbeidet med utviklingsplanen for Rørvik lufthavn. 

arkiv

RØRVIK: Når Kystgruppen møtes på Leka i morgen, skal politikerne ta stilling til en søknad fra Namdalshagen AS om ei tilleggsbevilgning for å dekke sluttfinansieringa av prosjektet.

Det dreier seg om 114.500 kroner som prosjektlederen antyder kan deles i fire – 28.612 kroner på Kystgruppen, Nyskaping og Utvikling i Ytre Namdal, Vikna kommune og Namdalshagen.

Samtaler med fylkeskommunen om mulig bidrag derfra, har ikke ført fram fordi det ikke er praksis å gå inn med slik tilleggsfinansiering i etterkant.

Det samme synet har også Kystgruppens administrasjon som i saksdokumentet viser til at Kystgruppen har bidratt med 500.000 kroner, i tråd med regelverket knyttet til næringsutvikling.

Av saksdokumentene går det også fram at finner det uvanlig at det kommer en tilleggsfaktura på 20.000 kroner for prosjektregnskap og oppfølging etter at prosjektet er sluttført.

– Det er en praksis Kystgruppen ikke har sett før og slett ikke har rutiner for, heter det i saksutredninga.
Saken legges fram til prinsippdebatt i Kystgruppen uten innstilling.