– Barnevernet på riktig veg

– Vi er på rett veg og vi begynner å nå noen av målene vi har satt oss. Men vi har fortsatt for lang saksbehandlingstid, sier Kirsti Myrvang, leder i barnevernet i Midtre Namdal samkommune.

LEDER: Kirsti Myrvang leder barnevernet i Midtre Namdal, og de siste månedene har hun tatt grep for å etablere en tjeneste som er bedre i stand til å håndtere utfordringene enn det som tidligere var tilfelle. Likevel sliter tjenesten med for lang saksbehandlingstid på grunn av etterslepet etter tilsynssaken som i 2012 avdekket alvorlige lovbrudd. 

arkiv

NAMSOS: Barnevernet for Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes sliter fortsatt med etterslepet etter at det i 2012 ble avdekket alvorlig systemsvikt i tjenesten.

Kirsti Myrvang tiltrådte som leder 1. oktober i fjor og hun har prioritert arbeidet med å styrke organisasjonen.

– Vi har fått på plass gode styringsverktøy, vi har organisert oss bedre og vi har styrket bemanninga, sier hun.

Lang behandlingstid

Likevel sliter man med å komme à jour.

– Vi klarer ikke å håndtere undersøkelsessakene innenfor lovens krav om tre måneder. Det har sammenheng med det store etterslepet etter tilsynssaken og det faktum at vi hadde stort sykefravær og problemer med bemanninga utover fjoråret, sier Myrvang.

Siden Myrvang begynte i jobben i fjor høst, er det rekruttert ti personer i barnevernstjenesten som har 21 stillinger. Alle stillingshjemlene er dermed besatt med hjelp av kortere eller lengre engasjement.

– Dette er en krevende arbeidsplass, men jeg føler at vi opplever positiv utvikling. Fraværet er betydelig redusert. Rekrutteringa har vært god og det er stor stå-på-vilje hos de ansatte. Personlig stortrives jeg på jobben og har ikke angret en dag, selv om jeg dagpendler mellom Steinkjer og Namsos, sier Kirsti Myrvang.

Brukte 34,8 mill.

Midtre Namdal samkommunestyre vil i morgen få presentert en rapport som viser at det lokale barnevernet kostet 34,8 millioner kroner i fjor og at det i 2015 er budsjettert med ei ramme på 38 millioner kroner.

– Det er mange dyre prosesser og tiltak som må gjennomføres. I Midtre Namdal har barnevernet kostet mindre per innbygger enn andre vi kan sammenlikne oss med. Styrk- inga som samkommunestyret har lagt opp til, gjør at vi snart er på linje med andre regioner.

Kirsti Myrvang håper at de i løpet av året kan få behandlet 70 prosent av undersøkelses- sakene innen fristen.

– Vi har selvsagt som mål at alle sakene skal håndteres etter lovens krav, men når vi kommer dit, vet jeg ikke. Vi må prioritere de alvorlige sakene først – uansett hvor mange saker som venter på behandling, sier Kirsti Myrvang.