– Ingen bom i nord

Fylkestinget skal vedta bompengesøknad for Fv 17/Fv 720 i Verran/Steinkjer med mulighet også for å satse på bompenger i Namsos og Namdalseid.

IKKE nok nytte: Namsos-ordfører Morten Stene (til venstre) og Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad er ikke fornøyd med Fv 17/Fv 720-prosjektet. De mener at nytten for innbyggere og næringsliv nord for Sprova ikke står i forhold til utgiftene som påføres med bompenger. 

arkiv

NAMSOS/NAMDALSEID: Men det kommer ikke søknad om bompenger i nord, i alle fall hvis Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad og Namsos-ordfører Morten Stene får gjennomslag.

– Jeg tror ikke det er aktuelt for Namdalseid å støtte en søknad om utbygging av strekninga Sprova-Namsos med bompenger, sier Lyngstad.

Dette er også de tydelige signalene fra namsosordføreren.

Begge ordførerne er innstilt på at Namsos og Namdalseid bør få uttale seg om bompengesøknaden som nå skal sendes, selv om Statens vegvesen og fylkeskommunen ikke legger opp til det.

– Jeg ser at det ikke er lagt opp til behandling i vår kommune. Men vi kommer nok uansett til å sende en uttalelse til Vegdirektoratet, sier Lyngstad.

  • Les også:

    – En robust bomveg

    Statens vegvesen mener at søndre del av Fv 17 med bru over Beitstadsundet og ny Fv 720 til Malm kan bygges for 1,5 milliarder kroner.

I brevet fra Statens vegvesen og tidligere saksframlegg til fylkestinget, er det lagt stor vekt på at Namsos og Namdalseid kommuner støtter at Fv 17/Fv 720-prosjektet deles i to, med bompengesøknad i Verran/Steinkjer som første del.

Dette er det flere oppfatninger om.

Kost-nytte

– Namsos kommunestyre satte noen klare forutsetninger for å støtte et bomvegprosjekt. Dette er ikke innfridd i det prosjektet det nå søkes om, konstaterer Stene.

Dette er Lyngstad helt enig i.
– Nytten for vår del står ikke i forhold til belastninga med bompenger. Dette er først og fremst et prosjekt for Steinkjer og Verran, mener Lyngstad.

Han viser til at bomprosjektet i utgangspunktet skulle gi «Rett, slett og sikker veg» mellom Namsos og Steinkjer.
Kuttlista som nå foreslås er bare på Fv 17 mens skjermer Fv 720.

Kostbart

Namdalseid-ordføreren reagerer ellers sterkt på forslag til plassering av en bomstasjon på Aunmyra like over grensa til Steinkjer kommune.

– Dette betyr at våre innbyggere Almlia må betale for å komme seg til Namdalseid sentrum, sier Lyngstad.
Dette gjelder folk som skal på jobb eller for eksempel levere barn i barnehage, før de eventuelt må gjennom flere bommer sørover.

Det dreier seg også om aktiviteter på kveldstid – for eksempel innen idrett.