Skal utrede fengsel i Namsos

Høyre-politikeren Amund Leins utspill om å utrede muligheten for bygging og etablering av et fengsel i Namsos, skal utredes.
arkiv

NAMSOS: Lein stilte spørsmål til ordføreren om temaet og i møtet torsdag kveld fikk han svar fra ordfører Morten Stene.
 

  • Les også:

    Stort behov for fengselsplasser

    Vil ha fengsel i Namsos

    Namsos Høyre tar til orde for at det kan bygges et nytt fengsel i Namsos. Nå ber partiets ordførerkandidat Amund Lein om at rådmannen utreder mulighetene for bygging og drift av et fengsel.

Ordføreren foreslo at det settes ned et utvalg som skal bestå av Amund Lein, Stein Tore Wolff (Frp), ordføreren og en representant fra utviklingskontoret i Midtre Namdal.
 

Ordføreren gjorde det samtidig klart at det er mange kommuner som allerede har startet arbeidet med tilsvarende utredninger, men at han finner det riktig å foreslå at det jobbes videre med spørsmålet om mulighetene til å etablere et fengsel i Namsos.
 

– Utfordringen er at vi er sent ute fordi det er stor interesse for dette i hele landet. 300 kommuner har visstnok meldt sin interesse, sa ordfører Stene.