Stor narkointeresse

Ungdommen var ikke vond å be da politiet ba dem lære mer om ulovlige rusmidler og brukersutstyr.

– Sånn ser det ut: Politibetjent Karl Morten Flasnes viser skuelystne ungdomsskoleelever hvordan narkotika og brukerutstyr ser ut. Narkotika er stadig lettere å få tak i Namsskogan forteller både politi og ungdom. 

EkStrem ungdomsfyll: Artist Kent Aune var som 18-åring en harbarket alkoholmisbruker. Nå har han vært tørrlagt i 20 år. 

Må spørre: – Det er viktig at foreldre ikke bare spør om alkohol men også narkotika, mener politibetjent Karl Morten Flasnes. 

arkiv

NAMSSKOGAN: Selv ordfører-en fant etterhvert frem til bordet hvor politibetjent Karl Morten Flasnes viste fram og demonstrerte virkninger av ulike typer narkotika.

– Kan du gi oss foreldre litt informasjon også, sa Stian Brekkvasmo.

Utbredt

Og Flasnes startet nok en gang å fortelle om det han hadde lagt frem på bordet.

 • Les også:

  Politiet, kommunen og utelivsbransjen skal samarbeide

  Felles kamp mot fylla

  «Uten alkohol hadde det nesten ikke vært behov for politi».

Ungdomskonferansen i Namsskogan er et årlig arrangement for kommunens ungdomsskoleelever. Det er ungdommene selv som ønsket å få mer informasjon om rus. Bakgrunnen er en underøkelse som viser at rusmidler er veldig tlgjengelig i kommunen.

Noe også politiet bekrefter.
– Det er mer utbredt enn man kan se for seg. Og det er ofte dem man mistenker minst som bruker narkotika, fortalte politibejent Flasnes som hadde en oppfordring til ungdommen denne kvelden:

– Jeg kommer til å vise frem ulike rusmidler og bruker- utstyr. Dette er kvelden for å være nysgjerrige og finne ut mer, i stedet for fest en fredagskveld.

– Godt å vite

Og ungdommen fulgte opp- fordringa. For i det bordet med narkotika ble satt frem, omringet ungdommen Flasnes som om han var en superstjerne.

 • Les også:

  Rusfri = slipper straff

  Etter narkorazziaen i Indre Namdal i januar, har fire ungdommer inngått ruskontrakt for å slippe straff.

Etter hvert viste det seg at en del foreldre var nysgerrige.

– Dette var veldig bra. Det er godt å få vite hvordan ting virkelig er. Ikke hvordan vi tror det er, forteller Inger Marie Myrvoll som er mor til en tiendeklassing