Vegprosjektet vil koste over en milliard

Bygging av Fv 17 med bru over Beitstadsundet og ny veg til Malm er beregnet å koste 1,5 milliarder kroner.

BOMSATSER: Dette kartet viser satsene (i 2015-kroner) som er beregnet på bomstasjonene Dyrstad og Sprova på Fv 17 og på den nye Fv 720 til Malm. Innkrevinga starter i 2020. Når bommene rives etter 15 år har bilistene betalt cirka 1,1 milliarder kroner, ifølge beregningene. 

Flott veg: Fv 17 gjennom Sprova legges vest for dagens veg. Det blir bom på Aunmyra ved grensa til Namdalseid. 

arkiv

STEINKJER/VERRAN: Ifølge Statens vegvesen blir byggekostnadene blir fordelt likt med 750 millioner kroner på fylkeskommunen og 750 millioner kroner på bilistene.

Dette framgår i et brev fra Statens vegvesen til Nord-Trøndelag fylkeskommunene og Steinkjer og Verran kommuner.

 • Les også:

  – En robust bomveg

  Statens vegvesen mener at søndre del av Fv 17 med bru over Beitstadsundet og ny Fv 720 til Malm kan bygges for 1,5 milliarder kroner.

Det legges opp til tre bom- stasjoner med ulike satser, slik NA fortalte i tirsdagsavisa:
 

 • Fv 17 Dyrstad: 19 kroner for liten bil og 57 kroner for stor bil.
   
 • Fv 17 Sprova: 32 og 96 kroner.
   
 • Fv 720 mot Malm: 38 og 114 kroner.

I brevet til kommunene og fylkeskommunen står det ikke hvor mye penger som forventes i inntekt på hver bomstasjonen.

74 millioner per år

NA fått tilsendt disse beregningene fra regionkontoret i Molde. Samlet inntekt når innkrevinga starter i 2020 (i 2015-kroner) er på 74 millioner kroner.

Det er beregnet nedbetalingstid på 15 år. Det vil si at bilistene betaler cirka 1,1 milliarder kroner før bommene rives.

Dette fordeles slik, ifølge beregningene:

• Dyrstad: 27,3 millioner per år, totalt 409 millioner på 15 år.

• Sprova: 26,9 millioner, totalt 403 millioner

• Malm: 19,9 millioner, 298 millioner.

Finansiering og drift

Forklaringa på at bilistene ikke «bare» skal betale 750 millioner, er at de også må dekke finansieringskostnader (renter) og drift av bomstasjonene. Det er lagt inn ei utgift på 2,5 millioner i drift på hver stasjon i året.

Seksjonssjef Leif Magne Lillebekk påpeker at Statens vegvesen ikke regner med prosenter i fordeling av kostnadene med bomvegprosjektet.

– Det er bompengebidraget i kroner som vil bli lagt til grunn i den videre saksbehandlinga, ikke andelen av bompenger i prosent av kostnadsoverslaget, skriver Lillebekk i brevet som legges til grunn for behandling i fylkeskommunen og Steinkjer og Verran kommuner.