Meld fra om rovdyr i påska

Går du skiturer på fjellet eller vidda i påsken? Meld fra om du ser rovdyr eller spor etter dem, oppfordrer Rovdata.

SI FRA! – Hvis du ser gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv, eller spor etter disse artene, så vil vi gjerne høre fra deg, sier leder Morten Kjørstad i Rovdata. Illustrasjonsfoto 

arkiv

OSLO: – Hvis du ser gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv, eller spor etter disse artene, så vil vi gjerne høre fra deg, sier leder Morten Kjørstad i Rovdata.
 

Rovdata har ansvaret for bestandsovervåkingen av de fire store rovdyrene, samt kongeørn i Norge, og bidrag fra publikum er en svært viktig kilde til informasjon om artene.
 

– Vi håper at flest mulig har Skandobs-appen klar på mobiltelefonen før de legger ut på påsketuren. Med et par tastetrykk kan de legge inn observasjoner og dele bilder og posisjon. Dette kan gi oss viktig kunnskap om artene og hvor de lever i landet, sier Kjørstad.
 

Samtidig vil Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Artsdata ha hjelp til å løse påskekrimmen: Lemenmysteriet.
 

– Lemen er en nøkkelart i fjellet, og påvirker både dyr og planter, sier seniorforsker Nine E. Eide i Nina.
 

Dessverre er lemen ingen enkel art å studere, og til tross for at tusenvis av mennesker har sett lemen i naturen, er det bare snaut 2.000 artsfunn av lemen som finnes rapportert på kart. Derfor ber de nå om hjelp til lemenobservasjoner.
 

– Mindre lemen og fravær av lemenår kan få dramatiske konsekvenser for både dyr og planter, understreker Eide. (NTB)