Vil gi utbytte på 4,8 millioner

Styret i NTS ASA Foreslår et utbytte på 4,850 millioner kroner til sine aksjonærer for 2014 – til tross for mindre overskudd enn i 2013.

BETALER UT: Adm.dir. Espen Ledang i NTS ASA mener selskapet må ha et visst utbyttenivå når butikken går bra. 

arkiv

NAMSOS: Overskuddet i 2014 var på 38 millioner kroner, mot 55 millioner kroner året før. Allikevel vil konsernet betale ut nesten 800.0000 kroner mer i aksjeutbytte enn året før, om generalforsamlinga vedtar det 13. mai.
 

 • LES OGSÅ:

  NTS-styret mener at konsernet er styrket

  Overskudd 38 mill.

  Omsetninga ble nesten fordoblet, men overskuddet gikk ned fra 55 millioner i 2013 til 38 millioner i 2014. Likevel mener styret at NTS-konsernet er styrket.

– Det synes fornuftig å opprettholde et visst utbyttenivå. Butikken har gått bedre de tre siste årene, forklarer administrerende direktør Espen Ledang i NTS ASA.
 

I fjor var utbyttet per aksje satt til 0,20 kroner, mens utbyttet året før var på 2,50 kroner. Ledang mener imidlertid at utbyttet er sammenlignbart fordi antall aksjer i selskapet har økt betraktelig det siste året.
 

 • LES OGSÅ:

  NTS selger NTS miljø

  NTS-konsernet selger NTS Miljø AS til Reno Norden ASA med hovedkontor på Østlandet.

Namsos Invest er hovedaksjonær, og får et utbytte på ca. 1,3 millioner kroner. Trønderbilene får med 23,6 prosent av aksjene et utbytte på ca. 1.1 millioner kroner, mens Amble Investment får et utbytte på knappe 864.000 kroner.
 

Av lokale investorer kan det nevnes at Geir Brobakken Invest får kroner 86.000 i utbytte, mens Sunde Invest får drøyt 60.000 kroner. Espen Ledang har 23.210 aksjer og får et utbytte på 4.600 kroner.