- Løyper vil gi færre skuterulykker

Norsk Folkehjelp frykter for flere ulykker med snøskuter. Nå får de støtte fra skuterbrukerne som mener løyper må på plass snarest for å få ned ulykkesstatistikken.

VIL SPARE LIV: Trygge og sikre snøskuterløyper med god merking – som her på snødekt grusveg – vil spare liv. Det hevder Snøscooterimportørenes Forening og Snøscooterklubbenes Fellesråd som deler Norsk Folkehjelps frykt for flere ulykker. (Foto: Morten Broks) 

arkiv

NAMSOS: - All erfaring tilsier at Norsk Folkehjelp vil få rett i sine spådommer. Dessverre vil mellom fem og ni mennesker omkomme på snøskuter hver vinter, inntil vi får et løypenett. Årsaken til ulykkene er at vi ikke har gode og trygge løyper i Norge, hevder sekretær i Snøscooterimportørenes Forening, Arve Lønnum, og leder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, Erik Kirkvold.

I ei pressemelding viser de til at det ikke skjer alvorlige ulykker på løypene i hverken Norge eller Sverige. I prøvekommunene som har hatt snøskuterløyper siden 2000, har det ikke skjedd en eneste dødsulykke på løypene.

- Norge har seks ganger høyere ulykkesrisiko enn Sverige, ene og alene på grunn av mangel på løyper. For hvert år Stortinget nøler med å endre loven, vil det koste opptil ni menneskeliv, sier Lønnum og Kirkvold.


Velbegrunnet frykt

Norsk Folkehjelp gikk nylig ut fryktet høye ulykkestall med snøskuter. Det er en velbegrunnet frykt, ifølge Lønnum og Kirkvold.

- Norsk Folkehjelp har all grunn til å være bekymret. For hvert år som myndighetene utsetter å lage trygge løyper vil norske skuterbrukere dø eller skades hardt.


Løyper må på plass

Og løsningen har de klar:

- Løyper for snøskuter må på plass så snart som mulig. Det skjer omtrent ikke alvorlige ulykker på løypenettet i hverken Norge eller Sverige. Det viser erfaringene fra prøvekommunene i Norge, fra Nord-Troms og Finnmark og fra Sverige. Alle disse er uten døde i løypenettet, sier Arve Lønnum og Erik Kirkvold.

Ifølge Statens Vegvesen skyldes snøskuterulykker ofte kombinasjonen av flere uheldige forhold. Et fellestrekk i mange av ulykkene er likevel at fører har manglende risikoforståelse, ferdigheter, kunnskap og erfaring til å håndtere skuteren på en sikker måte.

- Dette er den åpenbare årsaken til at trygge løyper må på plass snarest og at vi må få folk til å kjøre på disse. Risikoen på trygge løyper er lik null. Ulykkene vi leser om i media i disse dager skjer på steder der det ikke er løyper.

Norge har like mange dødsulykker på snøskuter som i Sverige – på tross av at kjøretøybestanden bare er en fjerdedel.

- Den typiske norske snøskuterulykken er utforkjøring eller skredulykke. Bare 4,7 prosent av ulykkene skjer på løypene, påpeker de.

Snøscooterklubbenes Fellesråd og Snøscooterimportørenes Forening ønsker at flere norske kommuner skal få muligheten til å etablere løyper. Tanken er at løyper som går langs kraftgater på ubrøytet grusveger og i områder hvor det ikke er hytter eller bebyggelse. Med andre ord ikke et frislipp, slik enkelte kaller det, men godt planlagte løyper i tråd med lokale ønsker.