Nye kull på demensskolen

For tredje gang drar demensteamet i Nærøy i gang et undervisningsopplegg for pårørende til demente.

PÅRØRENDESKOLE: Demensteamet i Nærøy ved Jan Morten Stræte og Lisa Bach Kviterø inviterer til ny runde med pårørendeskole. Med i demensteamet er også Sissel Kongensøy. 

arkiv

KOLVEREID: – I vår daglige jobb i demensteamet opplever vi at pårørende har veldig mange spørsmål knyttet både til sykdommen, men også til hvilke rettigheter de har, sier leder for teamet, Jan Morten Stræte.
 

Pårørendeskolen er lagt opp først og fremst for nærmeste pårørende, men også venner og naboer til demente kan ha stor nytte av opplegget.
 

De to rundene med pårørendeskole har fått mye skryt.
– Jeg tror nok de fleste som melder seg på er litt skeptiske når de kommer, og de er usikre på hva de får ut av det. Men når de fire kursdagene er ferdig, er de veldig fornøyd, sier Lisa Bach Kvisterø.
 

Pårørende er den største støtten til demente, og den jobben de gjør er veldig viktig.
 

– Men man trenger faglig og ikke minst sosialt påfyll. Det å treffe andre som er i samme situasjon er viktig, og det samme er informasjon om hvem som kan hjelpe til med hva nyttig informasjon, sier Stræte.
 

Påmelding til skolen skjer før 17. april via Brukerkontoret i Nærøy, og Brukerkontoret er også stedet hvis man vil komme i kontakt med Demensteamet for å få svar på andre spørsmål knyttet til demens.