Ny runde med flyplassdiskusjoner

Flyplassen i Namsos mest i faresonen

Avinor møtte politikere og næringsliv for å diskutere flyplassene i Namdalen torsdag.

FULL ENIGHET: Ordførerne i Vikna, Reinert Eidshaug, og i Namsos, Morten Stene, er enige om at Namdalen trenger to flyplasser. Men tiden vil vise om Avinor er enige med dem. 

NAMSOS LIGGER DÅRLIGST AN: Prosjektleder Lars Draagen fra Avinor (til høyre) kunne torsdag legge fram tall som viste at en nedleggelse av Namsos lufthavn ville få betydelig mindre samfunnsmessig betydning enn å legge ned på Rørvik. 

arkiv

RØRVIK: Det koster årlig 85 millioner kroner å drifte de to flyplassene i Namdalen. Avinor, som har ansvaret for driften av de flyplassene i Norge, skal spare penger og da skal alle de små flyplassene granskes med fin kam for å se om det er penger å spare.

– Vi har fått i oppdrag av Samferdselsdirektoratet å se på blant annet flyplass-struktur. Vi skal lage en rapport som skal være ferdig til å gå ut på høring i løpet av mai i år, og dette møtet skal blant annet være med på å kvalitetssikre de tallene som vi skal bruke som grunnlag for den rapporten, sa konserndirektør for strategi i Avinor, Jon Sjølander.


Les også:

800 meter er langt nok

Sist gang Nasjonal Transportplan skulle rulleres gikk Avinor ut og sa at det snart ikke fantes fly beregnet for rullebaner på 800 meter. Nå har de skiftet mening.


Tre alternativ

– Det er tre forskjellige scenarioer. Det ene er at vi beholder dagens flyplasser som de er. Det andre er at vi legger ned noen, og det tredje er at vi får effektivisert drifta slik at vi sparer penger samtidig som vi opprettholder dagens flyplasser, sier Sjølander.

Prosjektleder Lars Draagen i Avinor presenterte et foreløpig tallmateriale for de to flyplassene i Namdalen. Selv om ordførerne i de to kommunene, Reinert Eidshaug fra Vikna og Morten Stene fra Namsos, i lag med næringslivet understreket betydninga av å ha to flyplasser i regionen, så var det liten tvil i tallmaterialet om hvilken flyplass det samfunnsøkonomisk er viktigst å beholde.

– Vi har beregnet hvor mange timer de passasjerene som i dag bruker fly vil sitte i bil for å komme til Værnes om flyplassene blir lagt ned, sier Draagen.

Da har de brukt som utgangspunkt hvilken kommune passasjerene kommer fra.

– Legger vi ned flyplassen i Namsos vil det bety at passasjerene vil 62.500 timer i bil.

Tilsvarende tall fra Rørvik viser at passasjerene derfra vil bruke 120.400 timer i bil for å komme til Værnes.

Samtidig la han fram tall som viste at besparelsen i tid for de reisende med å velge fly framfor bil ikke overraskende var mye større for dem som bruker Rørvik lufthavn.

Skal til Trondheim

Undersøkelser Avinor har gjort viste også stor forskjell på hvor de reisende skulle fra de to flyplassene.

– Fra Namsos lufthavn ser vi at det er en klar overvekt av reisende som skal videre til for eksempel Oslo. Den samme undersøkelsen viser at de reisende fra Rørvik i hovedsak skal til Trondheim, sa Draagen.

Men om disse tallene vil få betydning i form av at en eller begge flyplasser vil bli lagt ned ville ikke de to fra Avinor si noe om foreløpig.

– Men det er klart at det ligger i mandatet vårt å si noe om dette i rapporten som kommer i mai, sier Sjølander.

Men uansett hva Avinor foreslår eller ikke, så vil det til sist bli en politisk avgjørelsen.

– Når vi kommer med rapporten vil den gå ut på en omfattende høringsrunde. Så skal vi gå igjennom de innsigelsene som vil komme, før rapporten etter hvert blir en del av den nye Nasjonal Transportplan som også skal ut på høring før den skal opp i Stortinget. Ganske sikkert i 2017, sier Sjølander.

Relaterte saker: