800 meter er langt nok

Sist gang Nasjonal Transportplan skulle rulleres gikk Avinor ut og sa at det snart ikke fantes fly beregnet for rullebaner på 800 meter. Nå har de skiftet mening.

800 METER: Sist flyplass var på agendaen i Namdalen var det mye snakk om at rullebanene måtte forlenges. Det er det ikke det samme trykket på nå. 

arkiv

Rørvik: – Vi kan vel si at vi den gang gikk ut på litt sviktende faglig grunnlag, sier prosjektleder Lars Draagen i Avinor på møtet i Rørvik torsdag.
Den gang var det snakk om at dagens Dash-8 100 snart var moden for utskiftning. Samtidig har denne flymodellen gått ut av produksjon, og ingen andre var på markedet som kunne erstatte denne på korte rullebaner.
Det utløste mange spekulasjoner om blant annet bygging av en ny flyplass for hele Namdalen og å legge ned begge dagens lufthavner.
Både i Namsos og på Rørvik ble det satt i gang utredningsarbeider for å få forlenget rullebanen. Siden den gang har Namsos lagt disse planene på is, mens Rørvik har fortsatt og kommunen regner med å behandle en reguleringsplan som gjør forlengelse av rullebanen mulig innen sommerferien.
– Det har i etterkant vist seg at Widerøe har søkt om å få forlenget brukstida på de maskinene de har i bruk i dag, og nye modeller som kan lande på korte rullebaner er under utvikling av flere flyprodusenter, sier Draagen.