Peiler seg inn på rypa

Bestanden av rype går stort sett bare en veg. Nedover. Det forskes på hvorfor.

FIKK HALSPYNT: Hele 11 liryper fikk radiosender den natta vi var med. Dette er en del av to ulike foskningsprosjekt som i stor grad går på overlevelse på egg og voksne ryper. 

FANGET I LYSET: De fleste rypene ble veldig rolige da de fikk lyset på seg, og kunne fanges med hov. 

GRUNDIGE MÅL: Alle rypene ble veid, målt og kjønnsbestemt av Pål Moa og Nils Vidar Bratlandsmo før de eventuelt ble merket. 

arkiv

NORDLI: Mye vind og snøfokk nede i bygda var ikke det beste utgangspunktet for en nattlig fjelltur for å finne, fange og merke rype, men Pål Fossland Moa fra Hint ville gjøre et forsøk. Sammen med en kollega fra Hint og to kjentmenn fra Lierne fjellstyre, skulle han denne natta merke ryper i området Muru/Hestkjølen.
– Dette er ett av flere områder i Lierne vi har merket ryper nå i vinter, sier Moa.
Fangstmetoden er like enkel som det er effektiv.
– Vi har leid inn folk fra fjellstyrene til å være kjentmenn og til å kjøre snøskuter for oss. De har sterke lys festet på hjelmen som de bruker for å lete opp fuglene. Det sterke lyset forvirrer fuglene på samme måte som når dyr kommer i lysene fra en bil, forteller Moa.
Bak på skuteren sitter fangstmannen med en stor hov.
– Når vi ser fugl, blir det bråstopp – og vi prøver etter beste evne å snike oss inn på fuglene for å fange dem med hoven.

Fangst

Med Nils Vidar Bratlandsmo fra fjellstyret på skuteren, Pål F. Moa med hoven bak og med en journalist i sleden, satte vi kursen mot fjellet utpå kvelden.
– Det var folk ute for å merke ryper i samme området i går, uten særlig godt resultat. Men siden snøfokket gjør at det blir enda mørkere i natt, tror vi at vi skal ha en bedre sjanse, sier Moa.
Etter et det ble slutt på skogsbilvegene og vi begynte å komme opp i fjellet, begynte et konsentrert søk.
I rolig fart kjørte Bratlandsmo gjennom området, ned i daler, rundt kratt og opp lier.
Plutselig ble det bråstopp. Ei rype ble observert litt oppe til venstre, og mens Bratlandsmo holdt rypa fast i lyset, snek Moa seg rundt og fikk fanget den før «fortryllelsen» ble brutt.

Hann eller hunn

– Det vi i første rekke er interesserte i å merke er lirype-hunner. Dette er definitivt ei lirype, men vi er litt usikre på om det er hankjønn eller hunkjønn, sier Moa.
Det kan være litt vanskelig å se enkelte ganger.
– Hannene blir gjerne litt større og er de for tunge, slipper vi dem. Men denne rypa ligger i grenseland vektmessig. Ut fra kroppsform og andre tegn kan det se ut som det er feil kjønn, men siden vi er i tvil, får den en radiosender, sier han.
Den endelige kjønnsbestemmelsen blir gjort ved at de samtidig samler inn avføring som blir sendt til et laboratorium.
Rypene ble målt og veid og fikk i tillegg en ring rundt foten.

To forskningsprosjekt

Radiosenderen veier bare 12 gram og ble festet rundt halsen på rypa.
– Dette er en sender uten GPS. Det betyr at vi må fysisk ut i terrenget for å peile fuglene når sommeren kommer. Hver av de 40 senderne vi har montert, har sin egen frekvens, slik at vi kan følge dem som enkeltfugler, forteller Moa.
Merking av ryper i Lierne er en del av to ulike forskningsprosjekter.
– Det ene har vi holdt på med ei stund nå. Det er et prosjekt der vi ser på hvor mange av reirene til hønsefugler som blir røvet før de kommer fram til klekking.
Det andre er et nytt prosjekt som skal forske på overlevelse og arealbruk på voksne fugler i forbindelse med opprettelse av forvaltningsplaner, opplyser Moa.