Nytt storbilverksted i Kolvereid

Nærøysundgruppen og Trønderbilene etablerer storbilverksted i Kolvereid.

Fra venstre: Lill Tove Røed, Stein Okstad, Arild Hegdal og Vidar Kjesbu. 

arkiv

KOLVEREID: Nærøysundgruppen og Trønderbilene satser på næringsutvikling i vid forstand i Ytre Namdal. Dette innebærer blant annet etablering av nytt storbilverksted og dekkservice i Kolvereid. Etter en lengre tids ombygging, vil verkstedet kunne ta i mot sine første kunder fra august 2015, skriver Nærøysundgruppen og Trønderbilene i ei pressemelding.

Både Nærøysundgruppen og Trønderbilene tror denne nyetableringen vil være en bra tilvekst i Ytre Namdal, ettersom de fleste må kjøre langt for å kunne utføre samme type tjeneste. Denne lokasjonen vil bidra til at bedriftene i Ytre Namdal og omegn vil spare både tid og penger. I det nye tilbudet inngår også full dekkpleieservice for både store og små kjøretøy. Dette innbefatter salg, omlegging, renhold og dekkhotell.

Nærøysundgruppen og Trønderbilene bestemte seg for å satse sammen for å starte et storbilverksted i Ytre Namdal. Dette verkstedet vil bli lokalisert i de gamle Meierilokalene på Kolvereid.

Nærøysundgruppen vil eie 49 prosent av aksjene i det nye driftsselskapet Ytre Namdal verkstedsenter AS, mens Trønderbilene får aksjemajoritet med 51 prosent.

Det er per i dag ansatt tre mekanikere i det nye verkstedet, der Stig Fagerli flytter heim, etter mange år i Norsk Scania, til gamle trakter for å bli daglig leder.

Det gamle Meieriet som heretter vil ha navnet «Nærøysund Næring og kompetansepark» er 100 prosent eid av Nærøysund Eiendom AS. Det er inngått leieavtale med Ytre Namdal Verkstedsenter AS på leie av nytt verksted. Nærøysund Gruppen vil utføre det meste av arbeider med klargjøring av lokalene, og lage nytt EU-løp/smøregrav, skrives det i pressemeldinga.

Det er også inngått langtids leieavtale med Trønderbilene som er lokalisert på Kolvereid. De vil da flytte fra sine gamle lokaler like ved, til nye flotte lokaler i Meieriet. I et ledd i denne prosessen vil de gamle Trønderbil-lokalene overdras til Nærøysund Eiendom AS.

Nærøysund Næring og kompetansepark på rundt 7.000 kvadratmeter vil da snart være fylt opp. I løpet av høsten vil omlag 60-70 personer ha sin daglige møteplass i det store bygget.

Nærøysundgruppen og Trønderbilene har stor tro på samlokalisering av bedriftene. Slikt bidrar til økt trivsel og velvære for de ansatte. Det vil bli et godt miljø å jobbe under, og flere å dele erfaringer med. Man vil også få bredere kompetanse under ett og samme tak.