Felles politiforum i Midtre Namdal

– Vent med alkoholen

I det forebyggende arbeidet til politiet og ordførerne i Midtre Namdal og Høylandet har ungdom og alkohol høyest prioritetsverdi.

FELLES RÅD: Ordførere og lensmenn i Midtre Namdal og Høylandet møttes til felles politiråd. Foran: lensmennene Erling Lundstadsveen, Overhalla og Høylandet (fra venstre), Stein Erik Granli, Namsos og Fosnes og Svein Asklund, Namdalseid. Bak: ordførerne Steinar Lyngstad, Namdalseid (fra venstre), Hege Nordheim-Viken, Høylandet, Morten Stene, Namsos, Bjørg Tingstad, Fosnes og Per Olav Tyldum, Overhalla. 

arkiv

NAMSOS: – Vi må jobbe for å få opp debutalderen for bruk av alkohol. Det kan vi gjøre ved blant annet å bli enige om felles retningslinjer for aldersgrense på offentlige fester, sier Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad.

Lensmennene og ordførerne i Overhalla, Høylandet, Namdalseid, Fosnes og Namsos møtes to ganger i året til et felles politiforum. På det siste møtet var ungdom og alkohol hovedtema.

Møter 8.klassingene

– I politiet satser vi mer på forebyggende arbeid i forhold til alkoholbruk enn tidligere. Derfor har vi denne våren hatt møter med 8.klassingene og deres foreldre for å prate om holdninger til alkohol, sier lensmann Stein Erik Granli i Fosnes og Namsos.

I møtet i det felles politirådet brukte de lite tid på å snakke om aktuelle problemstillinger som narkotika og volds- og vinningskriminalitet.

Alkohol er «nøkkelen»

– Vi har et stabilt narkotika- miljø, og vi har et forholdsvis stabilt kriminalitetsbilde. For samfunnet er nøkkelfaktoren alkoholen og samarbeid om et godt holdningsskapende arbeid kan gi gode resultater, sier Granli.

Ordførerne og lensmennene er enige om se på muligheten for å samordne skjenkebestemmelsene når de nye kommunestyrene skal vedta sine alkoholpolitiske retningslinjer for de fire neste årene.

– I dag er det variasjoner når det gjelder skjenketid. Det er også ulik praksis for om 15- eller 16-åringer får adgang på fester. Vi kan også fokusere på hvorfor det er slik at ungdom og andre deltakere kommer sent på festene. Er det noe som kan gjøres for at festdeltakerne både starter og slutter festen tidligere, sier Namsos-ordfører Morten Stene.

Fokus på kontroll

Lensmennene og ordførerne er også opptatt av at skjenkekontrollen kan forbedres – blant annet ved lik praksis i forhold til ambulerende bevillinger.

– Vi snakker i den forbindelse om kontroll på festivaler og store utendørsfester hvor vi også kan gjøre bevillings- innehaverne og de som skjenker bedre i stand til å vurdere når de skal si nei, sier lensmann Stein Erik Granli.