Gromus – ingen grenser

Respekt: Pårørendegruppa ved Jorunn Ekkers veg ber kommuneledelsen om hente Richard Raaen (til venstre) inn i Gromus igjen. 

arkiv

Bjørn Arve Indbryn
Arne Moen
Andreas Nilssen
for Pårørendegruppa ved Jorunn Ekkers veg

Nok en gang har «Gromusgjengen» med Richard som primus motor, gitt oss en fantastisk opplevelse og et innblikk i et kulturtilbud der begrep som respekt, trygghet, inkludering, blikk for den enkelte og ektefølte, positive holdninger blir noe langt mer enn tomme fraser i fine planer og svulstige festtaler.

Gromuskonserten, som mange med rette kaller «vårens vakreste eventyr, presenterer oss for et kulturelt fellesskap med stor spennvidde i uttrykksformer og ikke minst uttrykksevner.

Her møter vi henne som uten verbalt språk synger Prøysen så du kjenner klumpen og tårene. Han som rocker med gitaren så det griner. De som må ha hjelp til å komme seg opp på scenen, til beins eller i rullestol og snur seg mot oss med strålende, forventningsfulle smil. Nydelige duetter, diktleseren som får oss til å lytte og danserne som uoppfordret danser foran et, som alltid, fullsatt kulturhus, og alle med et felles uttrykk, glede og stolthet.
Det er nettopp i de to begrepene vi møtes og føler fellesskapet, i gleden og stoltheten.

Glede og stolthet over det vi får oppleve og glede og stolthet over at det finnes mennesker i vårt nærmiljø som gjennom atten år med bakgrunn i holdninger og fagkunnskap har bygd opp et unikt kulturtilbud for psykisk utviklingshemmete som er blitt til begrepet «Gromus».

Vi tør påstå at Gromus er det kulturtilbudet som gjennom snart to tiår dypest sett har vært og er det viktigste for flest mennesker i vårt område, uansett funksjonsnivå. Som foresatte vet vi at torsdagskveldene i Grotta der forarbeidet til Gromuskonserten blir gjort, er ukas høydepunkt. Her er selvfølgelig ikke Richard alene om å dra lasset. Uten gode medarbeidere som representerer de samme holdninger som ligger til grunn for det arbeidet som blir gjort, hadde det ikke vært noe Gromus.

Kontinuitet, forutsigbarhet og faste rammer er helt avgjørende for denne gruppa.
Det at noen innen administrasjonen, i det vi liker å kalle for en kulturkommune, har besluttet å si opp den personen som har vært mest sentral i oppbyggingen og utformingen av dette tilbudet, er for oss helt uforståelig. I beste fall handler det om uforstand i forhold til hva Gromus representerer.

Å lede et slikt kulturtilbud gjennom en lang prosess mot en flott vårkonsert er ikke noe en kurser seg til. Det er noe en lever med og er en del av.

Gromus – ingen grenser. Her handler det ikke om å nå toppen av Snøhetta eller å overleve i villmarka, men om et langt viktigere mål, et mål som handler om respekt og menneskeverd.
La oss få beholde Gromus som det Gromus er blitt til, med Richard på laget.