Vil stoppe arbeidet

Namsos-ordfører Morten Stene (Ap) vil stoppe det videre arbeidet med steds- utviklingsplanen for Bangsund. Ikke alle er enige i det standpunktet.

STOPP: Namsos-ordfører Morten Stene vil stoppe arbeidet med stedsutviklingsplanen for Bangsund. Årsaken er at fylkeskommunen og Statens vegvesen ikke vil prioritere arbeidet med en reguleringsplan for Fv 17 gjennom tettstedet. FOTO: BJØRN TORE NESS 

BEKLAGER: Fylkesråd Terje Sørvik beklager Namsos-ordførerens standpunkt. 

arkiv

NAMSOS: Bakgrunnen for ordførerens holdning er fylkeskommunens og Vegvesenets avgjørelse om ikke å prioritere arbeidet med en reguleringsplan for Bangsund.

– Vi har ønsket at arbeidet med stedsutviklingsplanen skulle starte med en reguleringsplan. Uten dette vil en stedsutviklingsplan være helt på sidelinja av det som er behovet på Bangsund. Derfor har det ingen hensikt å videreføre arbeidet, men avgjørelsen må kommunestyret ta, sier Morten Stene.

Aksepterer ikke

Stene aksepterer ikke argumentet om at Vegvesenet ikke vil arbeide med en reguleringsplan fordi det ikke er et prosjekt vedtatt i fylkesvegplanen.

– Det hevdes at kommunestyret i Namsos har stoppet Fv 17-prosjektet. Det er ikke riktig. Vi har i flere vedtak sagt at vi ønsker ei helhetlig utbygging, men at vi stiller visse krav. Det ble senest vedtatt i formannskapet denne uka, sier Stene,

Ordføreren er ikke innstilt på å bruke 200.000 på planarbeidet, selv om fylkeskommunen er villig til å betale halvparten.

– En stedsutviklingsplan trenger ikke å ha med veg og trafikksikkerhet å gjøre. Derfor hadde det vært riktig å starte med en reguleringsplan og at resten av stedsutviklinga hadde blitt vurdert ut fra dette, sier Stene.

Ordførerens synspunkt deles ikke av Tom Verpe som representerer Bangsund vel i arbeidsgruppa for stedsutviklingsplanen.

– Ordføreren har ingen myndighet til å konkludere slik. Kommunen er reguleringsmyndighet og kommunestyret har ikke behandlet spørsmålet om vi skal bevilge penger til arbeidet med en reguleringsplan. Stene har ingen myndighet til å stoppe prosessen, sier Verpe.

Fylkesråden beklager

Fylkesråd Terje Sørvik (Ap), som i fjor høst bidro til oppstart av arbeidet med stedsutviklingsplanen, er også overrasket over Namsos-ordførerens reaksjon.

– Jeg beklager at ordføreren opplever situasjonen slik. Fra fylkeskommunens side er vi innstilt på å kjøre prosessen videre og bidra med økonomiske midler og kompetanse. Men arbeidet med en reguleringsplan er et kommunalt ansvar.

Statens vegvesen bruker sine planressurser bare på tiltak som er vedtatt i fylkesvegplanen. Men jeg vil ta en dialog med våre folk og med Vegvesen om forhold knyttet til stedsutviklingsplanen for Bangsund, sier Sørvik.