Lege fratatt autorisasjonen

Helsetilsynet har fattet vedtak om å tilbakekalle autorisasjonen til en lege i Namdalen med øyeblikkelig virkning etter en paragraf i helsepersonelloven som i hovedsak angår ulike former for grove brudd på regelverket.

ILLUSTRASJONSFOTO 

arkiv

NAMSOS: Det kommer fram i et brev fra Helsetilsynet som har gått til legekontor og en kommune hvor legen har hatt sin virksomhet.

Helse Nord-Trøndelag og Fylkesmannen er også informert om vedtaket
 

I brevet fra helsetilsynet som er datert 15. april i år står det veldig kort at:
«Statens helsetilsyn opplyser at (legens navn og autorisasjonsnummer) fra d.d. har fått tilbakekalt sin autorisasjon som lege, jf. helsepersonelloven § 57.»
 

Det står ingen forklaring i brevet og er heller ingen referanse til noen tilsynssak som er reist mot legen og kan knyttes direkte til vedtaket.
 

Slik lyder deler av helsepersonellovens § 57 - Tilbakekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning:
 

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med liknende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.
Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.»