Forfallet på Namsosbanen øker for hvert år og det er heller ikke avsatt penger til vedlikehold

Skinnegangen henger i løse lufta

Jord- og leirras langs Namsosbanen ved Melhus i Overhalla har ført til at skinnegangen noen steder henger i løse lufta.

RAS: Jord- og leirskredet går helt oppunder skinnegangen. Raset har gått omkring 500 meter sør for Melhusundergangen (mot Grong) like ved det som i sin tid var Heknbakk holdeplass på Namsosbanen, en holdeplass som var i bruk allerede ved baneåpninga i 1933. FOTO: BJØRN TORE NESS 

FORFALLET TILTAR: Ved Melhus i Overhalla har granfrøene som sådde seg i jorda da godstogene sluttet å gå på Namsosbanen i 1999 nå flere steder blitt til hugstmodne juletrær. 

arkiv

OVERHALLA: – Det var jeg ikke klar over, men jeg skal sette folk på saken og få tatt en befaring så snart som mulig, sier banesjef Bjørn Sørum i Jernbaneverket som har Namsosbanen som en del av sitt driftsområde.

I lufta

Det største av rasene NA har sett på kan være omkring 12–15 meter bredt. Masse har sklidd ut fra jernbanefyllinga, og raset følger ei bratt skråning ned i elva omkring 40–50 meter nedenfor sporet. Naboer NA har snakket med sier at det har rast ut over flere år og de er sikre på at de største skadene har skjedd nå i vinter.


Har det noen hensikt å bevare Namsosbanen, eller bør skinnegangen fjernes nå som forfallet ha kommet så langt? Diskuter i kommentarfeltet under artikkelen.
 

Det ligger bolighus ikke veldig langt fra der det har glidd ut masse.– Jeg har ikke selve rapporten framom meg, men det er faktisk ikke så veldig lenge siden, bare et par-tre år, vi gikk langs hele banestrekninga og kartla med tanke på sikkerhet for folk og fe, opplyser Sørum.

Ikke nedlagt

Sist det gikk persontog på Namsosbanen var nyttårsaften 1977.
Det siste godstoget som kjørte hele strekninga Namsos – Grong gikk så sent som i januar 1999, altså for drøyt 16 år siden.
 

Mange steder er overganger lagt igjen med asfalt, og i november 2012 ble jernbanebrua ved Melhus i Overhalla fjernet og jernbanesvillene løftet vekk, slik at vogntog kunne komme under. Men strekninga er ikke nedlagt.
16 år er lenge uten vedlikehold – og forfallet øker for hvert år. Granplanter som sådde frø mellom sviller og skinner for omkring 15 år siden er nå blitt i hugstmoden juletrestørrelse.
 

– Vi har ikke noe eget vedlikeholdsbudsjett for Namsosbanen, så det begrenser seg stort sett til å sikre slik at det ikke skal være fare forbundet med å ferdes langs banen, eller også ta vare på bommer og lysanlegg all den tid strekninga ikke er nedlagt, sier Sørum.
 

– Men banen er fortsatt med i planene?
 

– Per i dag er den det. Nedlegging av banestrekninger er en sak som ligger under departement og storting, og noe slikt vedtak har meg bekjent ikke vært diskutert de siste årene, sier Sørum.
 

I 2009 ble det anslått at en opprusting for å kunne kjøre tog langs banen ville koste opp mot en kvart milliard kroner.
 

– Er det teknisk, men ikke minst praktisk mulig å åpne banen for trafikk helt eller delvis?
 

– Ikke slik den er i dag. Hvis det skulle bli aktuelt, så antar jeg det meste må byttes ut før det kan gå noe tog der igjen, sier banesjef Bjørn Sørum.