– Vi har et godt tilbud

Helse- og sosialsjef Marit Pedersen mener Nærøy kommune ikke kan åpne for bruk av institusjonsplasser andre steder når det er tilbud i Nærøy.

KAN IKKE GJØRE NOE ANNET: Helse- og sosialsjef Marit Pedersen mener kommunen ikke kan handle annerledes. Det vil koste for mye å åpne for at pasienter med store hjelpebehov får plass på institusjoner utenfor kommunen. 

arkiv

Kolvereid: – Jeg kan ikke uttale meg spesifikt om denne saken. Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi er ettergått av Fylkesmannen mange ganger, og vi har et tilbud som er bra i Nærøy kommune. Er det noe vi har fått påpakning om, er det at vi i noen tilfeller har gitt et tilbud som er bedre enn det loven tilsier for å tilfredsstille pårørende, sier Marit Pedersen.
Hun forteller også at selv om kommunen får dekket 80 prosent av utgiftene med spesielt krevende brukere av staten, må kommunen dekke 20 prosent.
– Det koster mye mer for kommunen å ha en pasient på en institusjon utenfor kommunen enn når vi gir dette tilbudet selv. Åpner vi for at en pasient skal får lov til å flytte ut, vil det si det samme som at flere kan gjøre det samme. Det kan vi ikke gå med på når vi og Fylkesmannen mener vi gir et bra tilbud her, sier hun.
– Merkelig framgangsmåte, sier forsker Heidi Woll som har forsket på døvblindes situasjon.
– Det koster stort sett det samme om kommunen bygger opp den tjenesten som skal til for å oppfylle lovens krav eller om de kjøper denne tjenesten, sier Woll.