Antall ørnedrepte kalver har økt

Norske Reindriftsamers Landsforbund krever strakstiltak.
arkiv

NAMSOS: Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) er svært bekymret for situasjonen innenfor mange reinbeitedistrikter hvor antall ørnedrepte kalver har økt dramatisk. 

– I reindriften har man lenge visst at kongeørn er predator på reinkalv, noe som etter hvert også underbygges av nyere forskning. Vi har derfor tilstrekkelige kunnskaper til å gå fra studienivå til praktisk handling. Det må snarlig iverksettes en forvaltning som bidrar til reduksjon av antall ørnedrepte kalv og at reineierne gis mulighet til å ta ut kongeørn innenfor kalvingsområdene, sier leder i NRL, Ellinor Marit Jåma i en pressemelding.

Jåma mener et grunnleggende problem med dagens rovviltforvaltning er at den erfaringsbaserte kunnskapen som reindriften har, ikke tillegges vekt.

– Dette er en av årsakene til at ørnebestanden har kommet ut av kontroll. Dette gjelder ikke bare kongeørn, men også havørn, sier Jåma.

– Situasjonen med ørnedrepte kalv har nådd et så alvorlig nivå at vi vil be om et snarlig møte med Miljøvernministeren, avslutter Jåma.