Ber om statlig finansiering

Namsos Frp ber kommunestyret om være med på å søke om at Namsos blir en av kommunene som deltar i forsøksprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenester som starter i 2016.

TA ANSVAR: Frp og Stein Tore Wolff mener nå at staten bør ta et større ansvar for utfordringer innen eldreomsorgen. 

arkiv

NAMSOS: Gruppeleder Stein Tore Wolff kommer med saken i form av en interpellasjon på kommunestyremøtet 28. mai.
 

Der peker han på at det på Bangsund bo- og servicesenter er mange av beboerne som i realiteten burde hatt sykeheimsplass.
 

– Med tanke på at det er ledige rom på helsehuset som blir brukt til kontorer for ansatte, så mener jeg at det må gjøres noe snarest for å løse denne situasjonen. Jeg ber derfor om en redegjørelse fra administrasjonen om hva de har tenkt å gjøre med dette, og om innsparingene som foretas skal gå ut over liv og helse, uttaler Wolff.
 

I interpellasjonen om statlig finansiering av eldreomsorgen, peker Frp på at alle med omsorgsbehov har krav på gode og verdige tjenester. Tjenesten skal være tilgjengelig når behovet inntreffer og ikke være avhengig av kommunens økonomi.
 

H/Frp-regjeringa vil iverksette et forsøksprosjekt med statlig finansiering av omsorgstjenestene for et utvalg kommuner i 2016. Prosjektet vil ha to modeller og løpe over tre år.