Kari Storsul (70) fikk ikke dekket kosten mens hun var på stråling

– Da jeg fikk vedtaket, ble jeg stor i øynene

Hun fikk stråleleilighet, men ikke kostpenger til tross for fastlegens uttalelse. Nå lurer Kari Storsul på hva som skal til for å få dekket mat som gjestene på sykehushotellet får.

HVORFOR: Kari Storsul (70) har klaget på at hun ikke fikk kostgodtgjørelse mens hun var til strålebehandling på St. Olavs, men får ikke medhold, verken hos Pasientreiser eller Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 

arkiv

BANGSUND: Det har gått et halvår siden Kari Storsuls «julestri», som hun kaller strålebehandlinga på St. Olavs. Diagnosen brystkreft ble stilt ved påsketider i fjor, og fra begynnelsen av juni og ut oktober fikk hun cellegift. I desember fikk hun 15 strålebehandlinger på Gastrosenteret ved St. Olavs, og den 70 år gamle kvinnen pendlet fra Bangsund til Trondheim hver mandag og fredag.

Gikk til å betale leilighet

I ettertid har hun ført en kamp med Pasientreiser om å få utbetalt kostnader i forbindelse med behandlinga. Hun ordnet seg med det meste av maten selv i leiligheten hun lånte, men kjøpte middag på sykehushotellet hver dag.

Hun tok også taxi til sentralstasjonen i Trondheim for å ta buss til Namsos. Men verken matpenger eller taxiregninger er blitt innvilget av Pasientreiser.
 


– Da jeg fikk vedtaket fra Pasientreiser, ble jeg stor i øynene. I stedet for penger til drosje, var det beregnet 25 kroner til buss. Og kostgodtgjørelse fikk jeg ikke, fordi de mente jeg burde ha reist fram og tilbake hver dag, forteller Storsul.
 

Årsaken er at hun valgte å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise fram og tilbake hver dag. Da får hun kun refundert bussbillett, og Storsul reiser på honnør.
 

– Men de pengene fikk jeg heller ikke. Pasientreiser måtte betale stråleleiligheten med det bussbilletten kostet. Derfor fikk jeg heller ikke daglig reisegodtgjørelse, forklarer Storsul.

Urettferdig, hensynsløst

Det synes hun er både urettferdig, hensynsløst, ja umenneskelig. For hva skal egentlig til for å få dekket kost?
 

– Uttalelsen fastlegen min skrev om min dårlige helsetilstand, er ikke tatt til følge i det hele tatt. Da strålebehandlinga pågikk, var jeg svært dårlig og sliten, og det ville tatt livet av meg å skulle sitte til sammen 105 timer på buss tur/retur, påpeker hun,
 

  • LES OGSÅ:

    Hun valset opp med byråkratiet

    Kreftsyke Eva Flått (45) tok støyten og valset opp med byråkratiet da hun fikk beskjed om å dagpendle 40 mil for å få strålebehandling.


Saken er klaget inn til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, uten hell. I vedtaket av 8. mai legger Fylkesmannen «avgjørende vekt på at det ikke foreligger dokumentasjon som tilsier at klagers helsetilstand gir rett til annen utgiftsdekning av nødvendig syketransport ut over det som er beskrevet og drøftet i denne sak.»
 

– Så hva skal egentlig til? spør Kari Storsul.